Arno Smets benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar

Nieuws - 04 november 2015 - Webredactie-EWI

De TU Delft heeft dr.ir. Arno Smets benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Het vakgebied van Arno Smets is zonne-energie. De Antoni van Leeuwenhoek leerstoelen van de TU Delft zijn bedoeld om jonge, excellente wetenschappers vroegtijdig te bevorderen tot hoogleraar zodat zij hun wetenschappelijke carrière maximaal kunnen ontwikkelen. 

TU Delft pionier

De benoeming van Arno H.M. Smets (1974) is gebaseerd op zijn hoogstaande internationale resultaten in onderwijs en onderzoek. Hij houdt zich bezig met de omzetting van zonne-energie in elektrische energie en meer recent ook in chemische energie. Smets combineert een uitmuntende internationale academische loopbaan met buitengewone onderwijsvaardigheden en -resultaten. Hij is een echte TU Delft pionier op het gebied van online onderwijs, wat hij heeft bewezen met het opzetten en uitvoeren van de MOOC Solar Energy. Hiermee heeft hij in de wetenschappelijke gemeenschap veel aanzien verworven en de TU Delft wereldwijd op de kaart gezet op het vakgebied Solar Energy.

Dunne-film Silicium

Sinds maart 2010 is Arno Smets als universitair (hoofd)docent werkzaam binnen de sectie Photovoltaic Materials and Devices van prof. Miro Zeman, onderdeel van de afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE). Smets houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkelingen van technologieën om zonne-energie in bruikbare energie om te zetten, zoals de plasmabewerking van dunne silicium films voor fotovoltaïsche en foto-elektrochemische toepassingen tot de integratie van zonne-energie-conversietechnologieën in producten en systemen.

Japan

Smets studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en promoveerde daar ook, in 2002. Na zijn promotie was hij werkzaam als postdoc binnen het Helianthos-project, een samenwerkings-initiatief van Akzo Nobel (later NUON Helianthos, nu HyET Solar), de TU/e, de TU Delft, de Universiteit Utrecht en TNO. In maart 2005 vertrok Smets naar Japan, waar hij als gastonderzoeker werkzaam was op het Research Center for Photovoltaics van het AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) in Tsukuba. Van januari 2008 tot februari 2010 coördineerde hij de samenwerking tussen het AIST in Japan, de TU/e en NUON Helianthos in Nederland.

Meer informatie

De afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE) van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica aan de TU Delft leidt ingenieurs op die een vergaande omwenteling in de elektriciteitsvoorziening realiseren. Deze toekomstgerichte afdeling is op mondiaal niveau partner bij het ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van nieuwe intelligente elektrische energiesystemen. Het onderwijs, de onderzoeksprojecten en gratis online “Solar energy” leermodule leveren een directe bijdrage aan de maatschappij. De afdeling is er van overtuigd dat de toekomstige energievoorziening wereldwijd op duurzame energie gebaseerd zal zijn.

Prof. dr. ir. A.H.M. (Arno) Smets, Photovoltaic Materials and Devices
T    015 27 887 39
E    A.H.M.Smets@tudelft.nl

Communicatie & PR
Lonneke Klijnsmit, manager communication
T    015 27 855 12 /  06 434 68 353
E    L.A.L.Klijnsmit@tudelft.nl