Op 30 november ontvangen excellente studenten afstudeer- en aanmoedigingsprijzen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Yoeri Dijkstra (Technische Wiskunde, TU Delft) gaf met behulp van wiskundige vergelijkingen een verklaring voor de ingewikkelde circulatiestroming in riviermondingen. Met dit onderzoek won hij een van de afstudeerprijzen.

Riviermondingen zijn de afgelopen honderd jaar regelmatig aangepast om de scheepvaart een goede doorgang te bieden. Yoeri Dijkstra stelde in zijn onderzoek de vraag: Veranderen we zoveel aan onze rivieren dat we het natuurlijk herstelvermogen verstoren? Hij koos bewust voor een vereenvoudigde wiskundige benadering van dit probleem (met de perturbatiemethode) omdat dit fundamenteel inzicht kan bieden voor ingewikkelde processen, zoals stroming van zout- en zoetwater, verzilting en sedimentatie. In zijn afstudeeronderzoek richtte hij zich specifiek op een circulatiestroming, waarbij zout zeewater bij de bodem de rivier instroomt en als brak water aan het oppervlak weer terugstroomt. 

Intuïtief begrip

De wiskundige benadering van Yoeri Dijkstra draagt bij aan een intuïtief begrip van een complex probleem, hetgeen in de toekomst de basis kan vormen voor rationele besluitvorming. ‘In wiskunde gaat het niet alleen om getallen. Het helpt ons ook om een logische verklaring te vinden voor ingewikkelde processen. Juist het vinden van verbanden met behulp van wiskunde boeit mij’, zo licht Yoeri zijn onderzoekkeuze toe. Yoeri deed zijn afstudeeronderzoek bij Deltares, instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Op dit moment zet hij zijn onderzoek naar sedimentatie in estuaria voort met promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft. Hij is blij verrast dat hij deze mooie prijs wint voor zijn afstudeeronderzoek, dat niet puur theoretisch is. 

Aanmoedigingsprijzen

Op 30 november worden ook Jong Talent Aanmoedigingsprijzen toegekend aan excellente studenten in exacte en technische vakken. In totaal ontvangen 10 studenten van de TU Delft deze prijs van de KHMW. De winnaars zijn: Paul Donkers (Technische Wiskunde), Willem Diepeveen (Technische Natuurkunde), Amaya Verschuur (Scheikunde), Menno Oudshoorn (Technische Informatica), Nienke Prins (Life Science and Technology), Dave Sonneveld (Werktuigbouwkunde), Roel de Goede (Civiele Techniek), Twan van der Sijs (Civiele Techniek), Wouter van Gijseghem (Lucht- en ruimtevaartechniek) en Mark Hofwegen (Lucht- en ruimtevaartechniek). Deze propedeusestudenten haalden het hoogste cijfergemiddelde van hun jaar.