TU Delft stijgt naar plek 64 op wereldranglijst

Nieuws - 17 september 2015 - Webredactie-EWI

In de Volkskrant van 15 september, uitgebreid aandacht voor de stijging van de TU Delft op de QS World University Ranking. De TU Delft is gestegen van 86e naar 64e plaats. De hoogst genoteerde Nederlandse universiteit is de Universiteit van Amsterdam (UvA), die op de 55e plek staat. Vorig jaar stond de UvA nog op plek 50. Universiteit Utrecht staat op plek 94, Universiteit Leiden op de 95e plaats en de Rijksuniversiteit Groningen op nummer 100.

QS World University Ranking
De ranking wordt voor 50 procent bepaald door scores op reputatie (enquêtes onder academici en werkgevers), voor 20 procent door citaties, voor nog eens 20 procent door de staf/studentratio en voor 10 procent door het aandeel internationale staf en studenten.

Dit jaar zijn er flink wat verschuivingen in de ranking die voor het grootste deel zijn toe te schrijven aan een aanpassing van de methode. Dit jaar heeft QS er voor gekozen om  publicaties en wetenschappelijke citaties te normaliseren voor de verschillende wetenschapsgebieden. QS is van mening dat het grote volume aan citaties dat wordt gegenereerd door onderzoekers in de ‘life sciences’, universiteiten met een medisch centrum onevenredig bevoordeelt in de ranking. Door deze nieuwe maat ‘citations per faculty' voor research-impact, pogen zij te komen tot een meer eerlijke evaluatie voor universiteiten met een sterk profiel in kunsten, humaniora en sociale wetenschappen. Daarnaast worden publicaties waaraan meer dan tien universiteiten hebben meegewerkt niet meer meegeteld.

Het effect van deze aanpassing is dat internationaal gezien alle meer algemene universiteiten (universiteiten met een breed aanbod van wetenschapsgebieden) met een medische centrum dalen op de ranking. De technische en meer gespecialiseerde universiteiten stijgen hierdoor. Dat levert internationaal gezien MIT de internationale toppositie op en voor Nederland stijgen de TUD, TU/e en UT.