Twee Delftse leden in nieuwe lichting De Jonge Akademie

Nieuws - 16 december 2015 - Webredactie-EWI

Van de tien nieuwe leden van De Jonge Akademie (DJA) zijn er dit jaar twee afkomstig van de TU Delft: informaticus Alexandru Iosup en techniekfilosoof Behnam Taebi. De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een zelfstandig platform van jonge topwetenschappers. Jaarlijks kiest De Jonge Akademie tien nieuwe, talentvolle onderzoekers om haar gelederen te versterken. Een lidmaatschap is voor vijf jaar.

Dr. ir. Alexandru Iosup (technische informatica)

Alexandru Iosup (1980) heeft een internationale voortrekkersrol op het vlak van ‘gedistribueerde systemen’: computersystemen en vooral hun programma’s die bestaan uit verschillende delen die al dan niet gelijktijdig en ver van elkaar uitgevoerd kunnen worden. Zijn onderzoek is essentieel voor opkomende gebieden als cloud computing, en populaire toepassingen van internet als e-Science en online gaming, en in de toekomst ook voor grootschalig en/of gamification-gebaseerd onderwijs. Iosup is een pleitbezorger van open access en besteedt veel aandacht aan het begeleiden van jong onderzoekstalent. In 2014 was hij TU Delft Docent van het Jaar, en het jaar daarop werd hij verkozen tot Nederlandse Docent van het Jaar.

Dr. ir. Behnam Taebi (techniekfilosofie)

De tot dusver belangrijkste wetenschappelijke prestatie van Behnam Taebi (1977) bestaat uit het ontwikkelen van een nieuw onderzoeksgebied: Ethics of Nuclear Energy. Zijn doel is de praktische mogelijkheden van engineering en ethisch denken over kernenergieproductie en kernafvalopslag dichter bijeen te brengen. Taebi is opgeleid in zowel de technische materiaalwetenschappen als in de filosofie, verbleef een tijd aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), werkte een jaar op Harvard en heeft een groot internationaal netwerk opgebouwd. Hij geeft publiekslezingen en is betrokken bij masterclasses rond techniek en ethiek voor Nederlandse parlementariërs.

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie telt in totaal vijftig leden, die op het moment van benoeming minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. Zij vertegenwoordigen samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines en zijn werkzaam bij Nederlandse universiteiten en een groot aantal onderzoeksinstituten. Naast bewezen wetenschappelijke kwaliteit beschikken leden over een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en wetenschapscommunicatie.