Distinguished Lorentz Fellowship voor prof.dr. Patricia Osseweijer

Nieuws - 19 maart 2015 - Webredactie-mc

Patricia Osseweijer, hoogleraar Science Communication, wint de Distinguished Lorentz Fellowship 2015/16. Ze doet onderzoek naar de samenwerking tussen biotechnologen en maatschappijwetenschappers, om zo de overgang naar een biobased economy te versoepelen.

Kloof 
“De overgang naar een duurzame, op biomassa gebaseerde economie is afhankelijk van nieuwe technologische oplossingen, maar ook van de maatschappelijke acceptatie van die oplossingen,” zegt Osseweijer. “Een probleem is dat (bio)technologen en sociale wetenschappers op een hele andere manier naar verduurzaming van de economie kijken, en ook met andere ideeën over oplossingen komen.”

Zo denken de meeste bèta-wetenschappers vanuit een technocratisch oplossingskader. “De focus ligt op de toepassing van technologie, vaak vanuit de Westerse opvatting dat schaalvergroting efficiënt is. Het gaat over wat technisch mogelijk is, over het goed vormgeven van het productieproces. Sociale wetenschappers denken veelal aan (lokaal) welzijn, en mogelijkheden om dat te verbeteren. Ze kijken naar wat wenselijk en ethisch is, en benadrukken de problematiek vanuit een identificatie en analyse van een complex systeem,” zegt Osseweijer. “De connectie tussen deze twee disciplines is ondermaats, en de verschillen in jargon en denkprocessen zijn groot. Dit staat oplossingen waarbij technologie en maatschappijwetenschappen goed geïntegreerd zijn, in de weg.”

Het is deze integratie waar Osseweijer tijdens haar fellowship aan wil werken, door leiders in beide domeinen te interviewen en ze te laten reflecteren op hun basiswaarden om vervolgens gezamenlijk onderzoeksvragen te formuleren voor oplossingsrichtingen. “Zo ontstaat er inzicht in elkaars posities, wat kan leiden tot betere, integrale en socialere innovaties. We willen allemaal toe naar een meer duurzame planeet, maar dat vereist wel een gezamenlijk gedragen inzicht als startpunt. Elkaar begrijpen, is cruciaal.”

Patricia Osseweijer
Prof. dr. Patricia Osseweijer is hoogleraar Science Communication en leidt de onderzoeksgroep Biotechnologie en Samenleving aan de TU Delft. Daarnaast geeft ze leiding aan het ‘Societal embedding of a Sustainable Biobased Society’-programma van BE-Basic, een internationaal publiek-privaat samenwerkingsverband. Osseweijer is niet alleen auteur van meer dan zeventig wetenschappelijke artikelen, maar heeft ook verschillende outreach-activiteiten op haar naam staan, waaronder Imagine, een wedstrijd voor middelbare scholieren.

“Osseweijers c.v. getuigt niet alleen van een intrinsiek interdisciplinaire houding ten opzichte van onderzoek, maar ook van groot wetenschappelijk leiderschap. Haar onderzoeksproject heeft een hoog valorisatiepotentieel en kan bijdragen aan het veiligstellen van onze planeet voor toekomstige generaties”, aldus het rapport van de adviesraad.

Distinguished Lorentz Fellowship
Het Distinguished Lorentz Fellowship stimuleert onderzoek dat de kloof tussen alfa-, gamma- en bètawetenschappen overbrugt, en is ingesteld door het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Lorentz Center Leiden. De prijs bestaat uit een residentieel fellowship aan het NIAS, een internationale workshop op het Lorentz Center, en €10.000,-. Op 26 maart 2015 zal de prijs worden uitgereikt door Sijbolt Noorda, voorzitter van de NIAS-Lorentz Adviesraad. Eerder ontvingen onder andere wiskundig econoom Cars Hommes en musicoloog Henkjan Honing de prijs.