ERC Advanced Grant voor het ontrafelen van voetgangers- en fietsstromen in steden

Nieuws - 08 juni 2015 - Webredactie Communication

Prof. Serge Hoogendoorn van de TU Delft heeft een ERC Advanced Grant gekregen voor vijfjarig onderzoek naar verkeerstheorie voor voetgangers en fietsers. De Advanced Grant is een subsidie van maximaal 2,5 miljoen euro van de Europese Research Council voor ervaren, excellente wetenschappers die innovatief en baanbrekend onderzoek doen.

De afgelopen jaren zien we dat steden worden steeds drukker zijn geworden, terwijl de beschikbare ruimte niet noemenswaardig is toegenomen. Voor steden als Amsterdam zien we daarbij dat het aandeel van ‘langzaam verkeer’ steeds groter is geworden. Er zijn meerdere redenen om deze trend toe te juichen, maar tegelijk zien we ook de nadelen van het toenemende loopstromen en fietsgebruik. Denk bijvoorbeeld aan drukke winkelstraten en stations, grote drukte bij evenementen, fietsfiles en zwerffietsen, en verkeersveiligheidsproblemen waar langzaam en snel verkeer samenkomen. 

Meer begrip van ‘langzaam verkeer’ nodig

Het gebrek aan empirische inzichten, gedragstheorieën, modellen en tools om planning, ontwerp en management te ondersteunen, vormt een belemmering voor de aanpak van dit soort problemen. Daarbij zijn er tal van kennisvragen, die te maken hebben met het begrijpen van het gedrag van voetgangers en fietsers, en die een belangrijke uitdaging binnen de hedendaagse verkeerstheorie zijn. Het gedrag van langzaam verkeer blijkt veel complexer dan van snel verkeer.

Het onderzoeksprogramma van Hoogendoorn richt zich op het ontwikkelen van theorie van slow mode traffic behaviour en beschouwt de verschillende gedragsniveaus die relevant zijn voor het begrijpen, reproduceren en voorspellen van voetgangers- en fietsersstromen in steden. Hoogendoorn verwacht belangrijke wetenschappelijke doorbraken door het gebruik van innovatieve big data verzameling en analyse, virtual en augmented reality, social-media analytics, remote sensing en crowd sourcing. Deze kunnen worden gebruikt voor nieuwe oplossingen voor een veilige, bereikbare, leefbare en concurrerende stad.

AMS Institute

Onderzoek zal deels plaatsvinden onder de vlag van het AMS-institute, waar Hoogendoorn aan is verbonden als Principal Investigator. Het Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions is een nieuw ambitieus wetenschappelijk instituut waar wetenschap, onderwijs, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties intensief samenwerken om oplossingen te creëren voor de complexe uitdagingen waar een metropoolregio als Amsterdam voor staat. 

Meer informatie 
Serge Hoogendoorn, s.p.hoogendoorn@tudelft.nl | 015 2789341 
Nathalie Eimers, persvoorlichter TU Delft, n.eimers@tudelft.nl | 06 24953717 
Francine Loos, communicatieadviseur AMS, francine.loos@ams-institute.org | 0317 481918