ERC Advanced Grant voor onderzoek naar wereldwijd terrorisme en gezamenlijke morele verantwoordelijkheid

Nieuws - 21 juli 2015 - Webredactie Communication

Prof. Seumas Miller van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft heeft van de Europese Unie een ERC Advanced Grant ontvangen voor onderzoek naar wereldwijd terrorisme en gezamenlijke morele verantwoordelijkheid.

Miller ontvangt 2,5 miljoen euro voor zijn nieuwe vijfjarige onderzoeksprogramma ‘Global Terrorism and Collective Moral Responsibility: Redesigning Military, Police and Intelligence Institutions in Liberal Democracies’. 

Gezamenlijke morele verantwoordelijkheid

Internationaal terrorisme, zoals van Al Qaeda en IS, is een belangrijk mondiaal veiligheidsprobleem. Contra-terrorisme is een ethisch complex onderwerp met rollen voor politie, leger en veiligheidsdiensten. Contra-terrorisme moet volgens Miller worden beschouwd als een gezamenlijke morele verantwoordelijkheid van overheden, burgers en veiligheidsinstellingen.

Onderzoeksvragen

Miller’s onderzoek spitst zich toe op de volgende vragen: hoe kunnen we het begrip internationaal terrorisme nauwkeurig afbakenen? Wat is de benodigde theoretische grondslag van gezamenlijke morele verantwoordelijkheid? Welke contra-terroristische strategieën en tactieken zijn effectief, ethisch acceptabel en verenigbaar met moderne democratieën? En hoe kunnen we gezamenlijke morele verantwoordelijkheid institutioneel verankeren in veiligheidsinstellingen?

Voor het vijfjarige onderzoeksproject stelt Miller een onderzoeksgroep samen van één hoofddocent, één post-doc, twee promovendi en één onderzoeksassistent.

Onlangs ontvingen ook prof. Cees Dekker en prof. Serge Hoogendoorn van de TU Delft een ERC Advanced Grant.

More information

Lees meer op de website van ERC.
Prof. Seumas Miller, faculteit Techniek, Bestuur en Management TU Delft, S.R.M.Miller@tudelft.nl.
Claire Hallewas (persvoorlichter), c.r.hallewas@tudelft.nl, +31 (0)15 278 4259.