Nederland en Amerika verstevigen samenwerking in onderzoek naar neurorevalidatie

Nieuws - 03 juni 2015 - Webredactie Communication

In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is er vandaag in de Verenigde Staten een memorandum van overeenstemming getekend tussen IMDI NeuroControl, waarvan TU Delft penvoerder is, en het Rehabilitation Institute of Chicago (RIC). Deze overeenkomst bekrachtigt de samenwerking van de twee partijen op het gebied van onderzoek naar neurorevalidatie.

Door de handen ineen te slaan kunnen het RIC en het NeuroControl-consortium een uitgebreid onderzoeksprogramma starten om de klinische toepassing van neurorevalidatietechnieken te verbeteren met behulp van Nederlandse technologie. Prof. Frans van der Helm (TU Delft – technisch leider bij IMDI NeuroControl), Richard Lieber (Chief Scientist and Senior Vice President of Research bij RIC), Zev Rymer (Doctor of Medicine, RIC) en Barry Hes (als vertegenwoordiger van MotekForce Link/TMSi) hebben het memorandum van overeenstemming op 3 juni in Chicago ondertekend.

Agaath Sluijter, zakelijk directeur IMDI NeuroControl: ‘Door de intensievere samenwerking met het RIC komen er meer mogelijkheden om een nieuwe generatie clinici, wetenschappers en ingenieurs op te leiden binnen het multidisciplinaire kader dat nodig is om doorbraken te bereiken in de diagnose en behandeling van complexe stoornissen, zoals chronische neurologische aandoeningen.’ 

Photo: Netherlands Embassy Washington, Richard Koek

Nederlandse expertise

De aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima onderstreept het grote belang van wereldwijd onderzoek naar neurorevalidatie. In Chicago is er behalve het koninklijk paar ook een Nederlandse delegatie aanwezig om de Nederlandse expertise op het gebied van neurorevalidatie te delen. De delegatie bestaat uit minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), vertegenwoordigers van de topsector Life Sciences & Health en vertegenwoordigers van verschillende universiteiten.

Het belang van het werk van deze delegatie is onmiskenbaar: neurologische aandoeningen zoals beroertes en de ziekte van Parkinson zullen door de vergrijzing snel toenemen. Sluijter licht toe: ‘Beroertes hebben een zeer grote socio-economische impact. Wereldwijd worden elk jaar 17 miljoen mensen door een beroerte getroffen. Beroertes kosten Nederland naar schatting 1,2 miljard euro per jaar.’ 

Technologische vooruitgang

Het onderzoek naar neurorevalidatie bij de TU Delft richt zich op technieken voor het monitoren en verbeteren van neuroplasticiteit voor de diagnose en behandeling van chronische neurologische aandoeningen. Het onderzoek beoogt de ontwikkeling van nieuwe technologie te versnellen en de bestaande technologie te verbeteren. Nieuwe technologieën op dit gebied kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor patiënten met chronische neurologische aandoeningen. Hierdoor zal de economische last van deze aandoeningen eveneens afnemen, wat weer bijdraagt aan een versterking van de Nederlandse economie.

Prof. Frans van der Helm licht toe: ‘Een voorbeeld is 4D EEG, een nieuw hulpmiddel om hersenactiviteit in beeld te brengen met een zeer hoge nauwkeurigheid in plaats en tijd. Hierbij wordt een hogedichtheid-EEG gebruikt in combinatie met diagnostische robots. Door het gebruik van de EEG kunnen patiënten die een beroerte hebben gehad kort na het incident worden beoordeeld, in plaats van drie maanden later met een MRI. Er kan een patiënt-specifieke behandeling worden voorgeschreven, zodat over- of onderbehandeling wordt voorkomen.’ Het integreren van klinische en instrumentele gegevens is ook belangrijk voor verbetering van bestaande technologie en het verkorten van de tijd om een nieuwe technologie op de markt te kunnen brengen: ‘Samen met onze partners in het bedrijfsleven, zoals TMSi en MotekForce Link, en onze klinische en technische partners willen we zorgen dat nieuwe neurorevalidatietechnologieën sneller op de markt kunnen komen.’

 

 

4DEEG onderzoek TU Delft, VUMC, Northwestern University, klik op het bovenstaande beeld om het filmpje te bekijken.

Gasthoogleraarschappen

Daniel Linzer, Provost van de Northwestern University in Chicago, benoemde dr. Alfred Schouten van de TU Delft tot een van de zeven nieuwe gasthoogleraren. Schouten zal in zijn nieuwe functie nauw samenwerken met wereldberoemde onderzoekers op het gebied van revalidatie na een beroerte. Hierdoor zal hij technische vernieuwingen sneller in klinische omstandigheden kunnen toepassen, zodat deze ook sneller op de markt kunnen komen. ‘De benoeming van de zeven nieuwe gasthoogleraren is ook goed nieuws voor het onderzoek naar neurorevalidatie’, aldus Agaath Sluijter.

IMDI NeuroControl

IMDI NeuroControl, een erkend Centre of Research Excellence, maakt deel uit van het Innovative Medical Devices Initiative NL (IMDI.NL). Dit initiatief is opgericht door het VUMC, het LUMC, het Erasmus MC, het Radboudumc, de Universiteit Twente en de TU Delft. De TU Delft is penvoerder van het consortium. Prof. Frans van der Helm van de TU Delft is technisch leider van IMDI NeuroControl.

Meer informatie

Op 11 juni wordt er een IMDI NeuroControl break-out session gehouden bij de TU Delft tijdens het MedTechWest-event. 
Website IMDI NeuroControl

Contact

Agaath Sluijter, business director IMDI NeuroControl, A.M.C.Sluijter@tudelft.nl, +31 (0)6 21 80 43 67.
Frans van der Helm, Professor Bio-mechatronics and Bio-robotics TU Delft /technisch leider IMDI NeuroControl, F.C.T.vanderHelm@tudelft.nl +31 (0)6 13 77 24 66.
Claire Hallewas, wetenschapsvoorlichter, C.R.Hallewas@tudelft.nl, +31 (0)6 40 95 30 85.