Nederland kan regierol nemen in Europese energiemarkt

Nieuws - 24 maart 2015 - Webredactie Communication

Hoe zal Europa er uitzien omstreeks 2050? En vooral - hoe kunnen we nu al voorsorteren op de complexe systeemveranderingen op energiegebied en tegelijkertijd zorgen dat de Nederlandse economie er wel bij vaart? Die vraag staat centraal in Het Delft Plan: Nederland als Energy Gateway van Europa. Met dit plan wil de TU Delft een beweging in gang zetten om de kracht van Nederland op energiegebied in Europa te benutten.

Het Delft Plan geeft richting en perspectief aan beleid, marktpartijen, wetenschap en andere betrokkenen, gericht op no-regret stappen. Voor de TU Delft is het een koers om de wetenschappelijke sterktes verder uit bouwen. Conversie, opslag, handel en transport zijn daarbij sleutelbegrippen.

Diamant

Voortbouwend op haar sterktes, heeft Nederland met haar fysieke infrastructuur, de geografische ligging, haar sterke handelsgeest en wetenschappelijke sterktes een unieke uitgangspositie om hierin een spilfunctie in Europa te vervullen. Maar hoe?

De kern van het antwoord is een geïntegreerd en vooral flexibel systeem, in het plan gevisualiseerd als een ‘diamant’. Straks moeten conversie en opslag een strategische brug vormen tussen een fluctuerend aanbod van energie en een fluctuerende vraag, zodat gebruikers in Noordwest Europa op elk moment over de gewenste hoeveelheid en vorm van energie kunnen beschikken. De diamant laat zien dat daartoe verschillende energiedragers en koolstofbronnen in elkaar omgezet moeten en kunnen worden afhankelijk van het aanbod en de vraag.

“Het energiesysteem is complex. Het is een markt met veel verschillende energiedragers en opslag- en conversiemethodes. Zo’n markt vraagt om regie. Wie straks met het meeste rendement energie om kan zetten, kan opslaan en kan transporteren kan de regie in handen nemen. Conversie, opslag, transport en systeemintegratie zijn daarbij de sleutelbegrippen”, zegt Paulien Herder voorzitter van het Delft Energy Initiative van de TU Delft en hoogleraar Energy Systems Design in Energy & Industry en mede-initiator van Het Delft Plan.

Nederland als energiehandelsland

“Met toekomstige conversie-, opslag en transporttechnieken kun je energieoverschotten in het ene deel van Europa benutten in delen waar op dat moment een tekort is of omzetten in producten,” zegt Tim van der Hagen, decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen en initiator van Het Delft Plan. “In een ideale Europese energiemarkt zou je zonne-energie uit Zuid-Europa halen, waterkracht uit Scandinavië en de Alpen, windenergie uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Duitsland en kernenergie uit Frankrijk en benut je de opkomende decentrale opwekking. Een dergelijk complex geïntegreerd systeem vraagt om regie en Nederland heeft alles in huis om die regierol te kunnen vervullen. In feite hoeven we alleen maar te blijven doen waar we goed in zijn”.

Het Delft Plan

Het Delft Plan is op initiatief van TU Delft en met input van een groot aantal Delftse wetenschappers en verschillende stakeholders uit de energiesector in Nederland tot stand gekomen. Het Delft Plan kan worden gezien als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van de gezamenlijke koers van de Nederlandse overheid, innovatieve marktpartijen en onderzoeks- en onderwijsinstituten.

Energie en TU Delft

Energie en de TU Delft zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beschikbaarheid van schone, betrouwbare en betaalbare energie voor de wereldbevolking is een van de grootste uitdagingen voor nu en de nabije toekomst. Aan de TU Delft werken we met meer dan 700 energieonderzoekers en een paar duizend studenten aan kennis en innovaties die deze uitdaging aangaan. Het Delft Energy Initiative is de toegangspoort tot het energieonderzoek, -onderwijs en -innovatie aan de TU Delft. Het initiatief jaagt samenwerking en debat aan tussen wetenschappers en studenten onderling en tussen de TU Delft en bedrijven, overheden en politici. Op deze manier leveren we vanuit de TU Delft een bijdrage aan energie-innovatie en zetten we de urgentie van het energievraagstuk op de maatschappelijke agenda.

Meer informatie
Het volledige plan en de video zijn te bekijken op de website van het Delft Energy Initiative.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Batist, persvoorlichter TU Delft
tel. 015 - 27 88 499 of 06 - 434 68 356 of via g.m.batist@tudelft.nl