TU Delft leidt drie Perspectiefprogramma’s STW

Nieuws - 07 september 2015 - Webredactie Communication

Technologiestichting STW heeft groen licht gegeven aan vijf omvangrijke onderzoeksprogramma’s die moeten leiden tot innovatieve technologieën. Drie van de vijf programma’s worden geleid door de TU Delft. Deze drie gaan over het terugwinnen van waardevolle stoffen uit afval, nieuwe apparatuur voor de behandeling van neurologische aandoeningen en het transport van vloeibaar aardgas.

De vijf onderzoeksvoorstellen zijn geselecteerd binnen het financieringsprogramma ‘Perspectief voor de topsectoren’. De vijf gehonoreerde voorstellen ontvangen van STW een subsidie die varieert van 2,2 miljoen euro tot 4 miljoen euro. Bedrijven en andere partners leveren in totaal een investering van ruim 8 miljoen euro.

De drie door de TU Delft geleide projecten zijn:  

Innovative Magnetic Density Separation for the optimal use of resources and energy 
Prof.dr. P.C. Rem   

Het moet mogelijk zijn om meer hightech materialen uit afval te recyclen, in plaats van ze steeds weer opnieuw te maken uit erts en olie. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van een generieke recyclingtechnologie voor afvalstromen, zoals afgedankte elektronica en plastic verpakkingen. Zulke afvalstromen bestaan uit meer dan honderd verschillende hightech materialen, die vaak zijn toegepast in fijne structuren zoals dunne draadjes of folies in producten.De onderzoekers ontwikkelen in dit programma een technologie die draait op magnetische dichtheidscheiding (MDS). Dat is een bijzondere vorm van drijf-zink-scheiding waarbij deeltjes van verschillende materialen zich al naar gelang hun dichtheid op een specifieke hoogte in een magnetische vloeistof verzamelen. MDS is een goedkope en energie-efficiënte scheidingstechniek die speciaal geschikt is voor fijne deeltjes.De technologische ontwikkeling van MDS gaat op dit moment erg snel. De samenwerking tussen vele universiteiten in dit programma moet door de multidisciplinaire aanpak een wezenlijke stap zetten in de verdere ontwikkeling van MDS als recyclingtechniek voor hightech materialen – en daarbij het besparen van energie.   

NeuroCIMT: Neuromodulation by Continuous and Integrated Monitoring and Treatment to improve functional outcome in neurological disorders 
Prof.dr. F.C.T. van der Helm 

NeuroCIMT richt zich op nieuwe technologieën voor een nauwkeurige diagnose en op maat gesneden behandeling van neurologische aandoeningen (herseninfarct, MS) en sensorische aandoeningen (gehoorbeperking, chronische pijn).Onder andere door gebruik van EEG proberen de onderzoekers meer te weten te komen over de controlefunctie van het centrale zenuwstelsel. Ze zullen nieuwe methoden ontwikkelen om gedetailleerde kwantitatieve modellen te maken voor de locatie en timing van signalen in het zenuwstelsel. Daarbij zoeken ze zowel naar overeenkomsten als verschillen tussen aandoeningen in de auditieve cortex, pijnregulatie, bloeddrukregeling en bewegingssturing. Door grondige analyse hopen de onderzoekers patiënten optimaal te ondersteunen om hun autonomie te herwinnen en kwaliteit van leven te verbeteren.Het programma is tot stand gekomen dankzij intensieve samenwerking tussen universiteiten, klinische partners en bedrijfsleven.   

Sloshing of Liquefied Natural Gas (SLING) 
Prof.dr.ir. M.L. Kaminski 

Overstappen naar vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor de transportsector kan de CO2-uitstoot tot 20 procent verlagen en de luchtkwaliteit verbeteren. Om dat te bereiken zijn de komende jaren investeringen nodig in lever- en laadstations, in bevoorradingsschepen en in het ombouwen van schepen en vrachtwagens om LNG als brandstof te gebruiken.

Het programma SLING ontwikkelt de ontbrekende kennis om nieuwe technologie voor LNG-tanks mogelijk te maken, waarbij de kosten voor de scheepvaart significant worden gereduceerd. De uitdaging bij het ontwerpen van een LNG-tank is om het ‘klotsen’ van LNG in de tanks te kunnen voorspellen. Dit klotsen ontstaat door het bewegen van het schip en kan de tank beschadigen. Dit brengt risico’s met zich mee en staat grootschalige introductie van LNG in de weg. SLING moet het zeer complexe klotsgedrag van LNG gedetailleerd in kaart brengen. 
De onderzoekers ontwikkelen daarvoor nieuwe experimenten, geavanceerde metingen en computermodellen, in samenwerking met grote en kleine bedrijven die sterke spelers zijn in de LNG-industrie.