TU Delft stijgt op QS ranking

Nieuws - 15 september 2015

De TU Delft stijgt dit jaar op de wereldwijde QS Ranking, namelijk van de 86e naar de 64e plaats. Op de nationale ranglijst klimt de TU Delft van positie 4 naar 2.

In de sub-lijst 'Engineering & Technology' staat de TU Delft op positie 19 (16 in 2014) en bij 'Natural Sciences' op positie 66 (79 in 2014). In deze beide sublijsten bezet de TU Delft de eerste positie in Nederland. De stijging is voor een deel te verklaren door verfijningen in de manier waarop de ranglijst wordt berekend en samengesteld.

Zes indicatoren en vijf vakgebieden

De QS World University Rankings is een ranglijst met ongeveer de top 900 universiteiten geselecteerd uit zo’n 3500 universiteiten. De universiteiten worden gerangschikt op basis van zes indicatoren: wetenschappelijke reputatie, reputatie bij werkgevers van alumni, staf/student ratio, citaties per wetenschappelijk medewerker, internationale studenten en internationale medewerkers. Naast een algemene ranglijst, bestaan er vijf sub-lijsten voor de vakgebieden Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences en Social Sciences & Management.

Internationale staf

De TU Delft stijgt dit jaar op de factor internationale staf. Deze is op dezelfde manier gemeten als de vorige jaren. Bij andere factoren spelen enkele verfijningen in de methodologie die QS dit jaar heeft doorgevoerd een rol.

Citaties en reputatie

Van oudsher is de mate waarin wetenschappers worden geciteerd één van de elementen waarop de universiteiten gewogen worden. Vakgebieden waarin relatief veel wordt geciteerd telden vorig jaar nog evenredig zwaar mee. Dit jaar heeft QS de vijf vakgebieden een gelijke weging gegeven. Dit betekent bijvoorbeeld dat de bijdrage van het vakgebied Life Sciences & Medicine daalt van 50% naar 20%. Over het algemeen hebben deze verfijningen tot gevolg dat universiteiten met een Medisch Centrum dalen en universiteiten met Social sciences, Engineering & Technology en Arts & Humanities stijgen. Voor de TU Delft pakt deze bijstelling dan ook goed uit.

Een andere aanpassing ten opzichte van de vorige jaren is dat voor de wetenschappelijke reputatie en de reputatie bij werkgevers is gekeken naar enquêtes tot 5 jaar terug in plaats van tot 3 jaar terug.