Veni-beurzen voor Delftse talenten

Nieuws - 17 juli 2015 - Webredactie Communication

Zeven veelbelovende Delftse onderzoekers hebben van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie ontvangen. Zij gaan hiermee drie jaar lang ideeën ontwikkelen en onderzoek doen.

De kandidaten werden geselecteerd op basis van hun opvallend talent voor het doen van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. Ze waren vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. De subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro per onderzoeker.

Dr. Miriam Coenders – Detecteren van het onzichtbare waterafvoerputje: verdamping 

Kennis over de grootste waterverbruiker: de verdamping, is essentieel voor o.a. overstromings- en droogtevoorspellingen. Verrassend genoeg is deze kennis beperkt door observatiemoeilijkheden en -kosten. Deze studie heeft als doel de kennis over het verdampingproces te vergroten middels innovatieve verdampingsmetingen met glasvezelkabel en isotopen.
Meer over Coenders

Dr. Caroline Paul – De katalysatoren van de natuur verbeterd: nieuwe vitamines voor enzymen

Enzymen zijn de katalysatoren van de natuur en zijn zeer bevorderlijk voor chemische reacties. Maar om enzymen reacties te laten katalyseren zijn dure, onstabiele vitaminederivaten nodig. Door middel van een combinatie van chemie en biologie produceren onderzoekers nieuwe, verbeterde vitamine B3-derivaten om het gebruik van enzymen binnen industriële toepassingen te verbeteren.
Meer over Paul

Dr. Beatriz Seoane – Naar design voor poreuze architecturen

Hoewel poreuze materialen met nanostructuur in de industrie veel worden toegepast, staat de ontwikkeling van hulpmiddelen om deze materialen vorm te geven nog in de kinderschoenen. De onderzoekers maken gebruik van de modernste hulpmiddelen, die nog niet op grote schaal worden gebruikt voor de synthese van poreuze materialen. Met die tools is het mogelijk om zulke materialen te produceren met een vooraf bepaalde architectuur en zo het gebruik te optimaliseren.
Meer over Seoane

Dr. Marco Molinaro – De grondslagen van snijdende vlakken opnieuw beschouwd: toenadering van theorie en praktijk

Mixed-Integer Linear Programming (MILP) is een veelgebruikt hulpmiddel voor het nemen van besluiten die grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben. Ik doe voorstellen voor methodes om de efficiëntie van het oplossen van MILPs te vergroten. Daarmee wordt het mogelijk om de toepasbaarheid en accuratesse te verbeteren van de modellen die op verschillende gebieden worden gebruikt.
Meer over Molinaro

Dr. Philip Robichaud – Nudging Responsibly. The Impact of Choice Architecture on Responsibility Attributions

"Nudges" zijn signalen die ingevoegd zijn in iemands keuzeomgeving en die leiden tot voorspelbare effecten op gedrag. Verdienen personen schuld wanneer ze kwaad veroorzaken en lof wanneer ze een bepaald goed realiseren? Dit project ontwikkelt theorieën die deze vraag aanpakken en een basis vormen voor richtlijnen voor ethisch verantwoord “nudgen”.
Meer over Robichaud 

Dr. Sofia Teixeira de Freitas – Fly-bond  : efficiëntere structuren voor vliegtuigen

Zou u het eng vinden om in een vliegtuig te vliegen dat in elkaar gelijmd is? Dit Veni-project zal een bijdrage leveren aan de acceptatie van gelijmde verbindingen in vliegtuigen van composiet materiaal. Dat is een van de belangrijkste strategieën voor het bouwen van efficiëntere vliegtuigen van composiet materiaal  en het verkleinen van de CO2-voetafdruk van transport. 
Meer over Teixeira de Freitas

Dr. Nima Tolou – Rethinking Energy Harvesting for MEMS (REH-MEMS): High Performance at Random Slow Motion

Tegen 2020 zullen meer dan 20 miljard draadloze elektrische apparaten met laag vermogen een batterij nodig hebben. Het doel van REH-MEMS is deze limitatie te doorbreken, door efficiënt energie te winnen uit dagelijkse bewegingen om deze microapparaten van energie te voorzien zodat deze de complete levenstijd kunnen presteren zonder batterij.
Meer over Tolou

Vernieuwingsimpuls

De Veni-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. Het geeft excellente onderzoekers die onlangs zijn gepromoveerd de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. Naast de Veni-subsidie bestaan de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs) en de Vici-subsidie (voor zeer ervaren onderzoekers). De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten. 

Meer informatie

Persbericht NWO
NWO, afdeling Voorlichting en Communicatie, (070) 344 07 29, voorlichting@nwo.nl
TU Delft, Claire Hallewas (Wetenschapsvoorlichter), (015) 2784259, c.r.hallewas@tudelft.nl