Amsterdam als voorbeeld voor duizenden cursisten wereldwijd

Nieuws - 27 januari 2016 - Communication BK

Met Amsterdam als voorbeeldstad beginnen deze week ruim 7.000 deelnemers uit 163 landen aan de online cursus over duurzame stedelijke ontwikkeling. In zeven weken worden de uitdagingen uitgediept waar metropoolregio’s mee te maken hebben en komen oplossingen aan bod om Amsterdam en andere steden duurzaam en leefbaar te houden. Met deze MOOC (massive open online course) deelt AMS Institute haar kennis en brengt zij studenten wereldwijd bij elkaar rondom het thema ‘Steden van de toekomst’.

Grootstedelijke uitdagingen én oplossingen

Steden nemen minder dan 3% van alle ruimte in op aarde, maar ruim de helft van de wereldbevolking woont er en dat aandeel zal naar verwachting verder toenemen. Al deze steden samen zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van de uitstoot van schadelijke stoffen. Grote steden en hun achterland – samen metropoolregio’s genoemd – hebben te maken met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, energievoorziening, mobiliteit, afval en voedsel. Deze MOOC laat zien welke uitdagingen dat zijn en biedt oplossingen waarmee de cursisten in de eigen regio aan de slag kunnen.

100 teams, 100 lokale vraagstukken

Na inschrijving kunnen deelnemers teams vormen om oplossingen te bedenken voor vraagstukken in hun eigen stad of regio rondom waterkwaliteit, waterberging, energiebesparing en verduurzaming, afvalverwerking en hergebruik, mobiliteit en de ruimtelijke inpassing hiervan. Met de 100 x 100 Challenge zet het programma in op 100 teams die samenwerken aan hun eigen lokale vraagstuk. Voor start van de cursus zijn al 38 teams gevormd, van Osaka tot Lima en van een bundeling van steden in Nigera tot steden in India. Zo wordt niet alleen Amsterdam onderwerp van deze cursus, maar ook veel andere gebieden. Tegelijkertijd levert dit een overzicht op van lokale vraagstukken en oplossingen wereldwijd.

Samenwerking universiteiten

Deze gratis MOOC is een initiatief van AMS Institute, een wetenschappelijk instituut in Amsterdam met de eigen stad als proeftuin. De cursus wordt verzorgd door de TU Delft en Wageningen Universiteit en wordt onder meer gevolgd door studenten, als keuzevak binnen hun studie. Maar ook anderen die geïnteresseerd zijn in stedelijke ontwikkeling, zoals beleidsmedewerkers bij overheden en woningcorporaties, vinden er kennis, inspiratie en een internationaal netwerk. De eerste cursisten starten op 26 januari 2016, maar later beginnen kan ook omdat de cursus online wordt gegeven. Een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk. Direct aanmelden kan op de website van edX.