Drie beurzen a €250.000 voor BK projecten

Nieuws - 07 januari 2016 - Communication BK

De Smart City initiatieven SmartGov, Smart Urban Isle en Spacery hebben ieder tussen de €200.000,- en €250.000,- gekregen.

De drie projecten:

'SmartGov' – Advanced decision support for Smart Governance 
Met o.a. Dr. Reinout Kleinhans
SmartGov draait om het versterken van besluitvormingsprocessen door het mogelijk maken van tweerichtingscommunicatie tussen burgers, overheden en andere belanghebbenden in slimme steden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de rol van Linked Open Data en sociale media, gecombineerd met zogenoemde Fuzzy Cognitive Maps (FCM's).

'Smart Urban Isle' – Smart bioclimatic low-carbon urban areas as innovative energy isles in the sustainable city 
Met o.a. prof. dr. ir. Andy van den Dobbelsteen
Een 'smart urban isle' is een gebied rond een openbaar gebouw waarin gebruik gemaakt wordt van de synergie tussen verschillende functies van de gebouwen en de schaalvoordelen van energie(opslag). Dit project onderzoekt daarbij met name decentrale duurzame energie-opwekking in relatie tot opslag en distributie en elektrische mobiliteit, bio-klimatologisch en responsief ontwerp van gebouwen en energiemanagement voor het beheersen van energiestromen.

'SPACERGY' – Space-Energy patterns for smart energy infrastructures, community reciprocities & related governance 
Met o.a. prof. dr. ir. Arjan van Timmeren
In SPACERGY staan lokale energiegemeenschappen en de hieraan gerelateerde governance centraal. De onderzoekers kijken daarbij zowel naar de manier waarop de fysieke ruimte, infrastructuur en geometrie een rol spelen als naar lokale betrokkenheid van de gemeenschap met betrekking tot slimme geïntegreerde productie, (tijdelijke) opslag en uitwisseling van (duurzame) energie.

Meer informatie