Fellowships voor betaalbare huisvesting en adaptieve steden in Afrika

Nieuws - 13 april 2016 - Communication BK

De projecten Ruimte maken van Dick van Gameren en Han Meyer’s Stedelijk Afrika hebben een TU Delft Global Fellowship ontvangen om komende jaren een concrete bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen in Afrika. Ruimte maken richt zich - in samenwerking met Addis Ababa University en de Ethiopische overheid - op de ontwikkeling van betaalbare huisvesting in Ethiopië. Het project Stedelijk Afrika ontwikkelt strategieën voor adaptieve steden in omgevingen met kwetsbare instituties.

Ruimte maken: Tools, methoden and strategieën voor het ontwerp van betaalbare huisvesting in opkomende economieën (Cities) – prof. Dick van Gameren
Dit project richt zich op Addis Ababa, de snel groeiende hoofdstad van Ethiopië, waar naar schatting 75% van de stedelijke bevolking in sloppenwijken woont. De uitdaging is nieuwe ontwerpmethoden te ontwikkelen voor goedkope huisvesting. Het doel hiervan is nieuwe stadswijken te creëren die echt verbonden zijn met hun fysieke, culturele en sociale context, in plaats van te vervallen tot afgesloten enclaves, die het leven van de inwoners niet vooruit helpen. De lokale partners zijn EiABC (Addis Ababa University), het Ministry of Construction and Urban Development en de stad Addis Ababa.

Stedelijk Afrika: Adaptieve steden bouwen in omgevingen met kwetsbare instituties (Cities) – prof. Han Meyer
Door de snelle economische en stedelijke groei in Afrika is daar grote vraag naar nieuwe oplossingen in de stedelijke planning ontstaan. De huidige praktijk leidt namelijk tot marginalisatie van de armen, ruimtelijke segregatie en infrastructurele problemen. Dit onderzoek richt zich op alternatieven, met een focus op vier cases: Nairobi (Kenya), Dar-es-Salaam (Tanzania), Kaapstad (Zuid-Afrika) en Accra (Ghana). Dit project zal richtlijnen voor stedelijke planning opleveren die door de lokale overheden kunnen worden gebruikt in verschillende stadia van de stedelijke ontwikkeling. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het International New Town Institute (INTI).

TU Delft Global Initiative

De TU Delft heeft vorig jaar het TU Delft Global Initiative gelanceerd om met wetenschap en technologie bij te dragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke problemen in ontwikkelingslanden. Problemen die relevant zijn voor de hele wereld, zoals de VN onlangs heeft vastgesteld aan de hand van de ‘Sustainable Development Goals’. De thema’s van de zeven onderzoeksprojecten sluiten aan bij deze werelddoelen, en variëren van energie en watermanagement tot gezondheid en stedenbouw. 

Impact

De zeven toegekende onderzoeksprojecten, de TU Delft Global Research Fellowships, kenmerken zich door een nadruk op de aanpak van een wereldwijd probleem, met inzet van Delftse wetenschap en technologie, in nauwe samenwerking met lokale partners en gericht op concrete oplossingen met lokale impact. Om de impact te vergroten, wordt actief gezocht naar kandidaten uit de landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd. In de tweede helft van 2016 wordt een derde reeks van TU Delft Global Research Fellowships toegekend.

Meer informatie