H2020-subsidie voor UrBAN WASTE-project

Nieuws - 18 januari 2016 - Communication BK

Aan Dominic Stead en Arie Romein is een subsidie van afgerond € 176.000 toegewezen binnen het H2020-project UrBAN WASTE. Zij zullen een methodologie ontwikkelen voor onderzoek naar strategieën voor afvalverwerking en vormen van hergebruik in grote toeristische steden.

Veel  Europese steden zijn drukbezochte toeristische bestemmingen geworden. De sociaaleconomische voordelen van dit toerisme zijn groot, maar het brengt ook problemen met zich mee, zoals vervuiling en verbruik van energiebronnen. Toeristensteden moeten om attractief te blijven hier een oplossing voor zien te vinden. Het UrBAN WASTE-project van de Europese Unie ondersteunt beleidsmakers hierbij. Zo zal een mobiele app worden ontwikkeld en getest die toeristen beloont voor milieuvriendelijk gedrag.

In dit project werken elf pilot-steden – waaronder Kopenhagen, Florence en Lissabon – samen met een groot aantal stedenbouwkundigen en milieudeskundigen. Voor het gehele project is ruim € 4,2 miljoen beschikbaar.

Meer informatie: Dominic Stead