Twee TU Delft Global Research Fellowships binnen CiTG voor onderzoek vanuit Afrika naar oplossingen voor wereldproblemen

Nieuws - 28 april 2016 - Webredactie Communication

Efficiënter watermanagement van de Zambezi (Hubert Savenije) en goedkope elektriciteit uit biogas voor het platteland (Merle de Kreuk). Dat zijn de twee toegekende TU Delft Global Research Fellowships binnen de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG). 

In deze nieuwe reeks van in totaal zeven onderzoeksprojecten, zal de TU Delft promovendi aantrekken. Zij gaan onder leiding van vooraanstaande onderzoekers de komende jaren met wetenschap en techniek een concrete bijdrage leveren aan het oplossen van mondiale maatschappelijke problemen.

Werelddoelen

De TU Delft heeft vorig jaar het TU Delft Global Initiative gelanceerd om met wetenschap en technologie bij te dragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke problemen in ontwikkelingslanden. Problemen die relevant zijn voor de hele wereld, zoals de VN onlangs heeft vastgesteld aan de hand van de ‘Sustainable Development Goals’. De thema’s van de zeven onderzoeksprojecten sluiten aan bij deze werelddoelen, en variëren van energie en watermanagement tot gezondheid en stedenbouw.

Impact

De zeven toegekende onderzoeksprojecten, de TU Delft Global Research Fellowships, kenmerken zich door een nadruk op de aanpak van een wereldwijd probleem, met inzet van Delftse wetenschap en technologie, in nauwe samenwerking met lokale partners en gericht op concrete oplossingen met lokale impact. Om de impact te vergroten, wordt actief gezocht naar kandidaten uit de landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd. In de tweede helft van 2016 wordt een derde reeks van TU Delft Global Research Fellowships toegekend.

De twee toegekende onderzoeksprojecten binnen CiTG zijn:

Waterbalans in het Zambezi-stroomgebied (Water)

Hoofdaanvrager: prof. Hubert Savenije
De Zambezi is de belangrijkste bron van water en energie in het zuiden van Afrika, met twee van de grootste stuwdammen die elektriciteit leveren in Afrika, namelijk Kariba (op de grens van Zambia en Zimbabwe) en Cahora Bassa (in Mozambique). Helaas hebben grote delen van het Zambezi-stroomgebied geen meetstations die de rivierafvoeren monitoren, dit terwijl betrouwbare schattingen van de afvoer cruciaal zijn voor overstromingsbescherming en duurzaam waterbeheer. In dit onderzoek zal de meest recente technologie worden ingezet om afvoeren nauwkeurig te voorspellen, gebruikmakend van landschaps- en klimaatgebaseerde schatting van hydrologische parameters. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Universiteit van Zimbabwe.

Biogas-brandstofcelsysteem voor het platteland (Affordable and sustainable energy)

Hoofdaanvrager: dr. Merle de Kreuk
Biogas uit huishoudelijk afval en mest van vee is de snelst groeiende duurzame energiebron in ontwikkelingslanden. Op dit moment wordt het meeste biogas gebruikt om te koken. Maar op het platteland van ontwikkelingslanden is er ook een grote behoefte aan elektriciteit. In de nabije toekomst voorziet men massaproductie van brandstofcellen, waardoor brandstofcellen economisch interessant zullen worden voor kleinschalige elektriciteitsproductie uit biogas. In dit project wordt de integratie van brandstofcel-technologie in huishoudelijke biogassystemen onderzocht. Dit in samenwerking met het Center for Energy and Water Research, Ndejje University in Uganda.