1e UNI-SET Energy Clustering Event | 24-26 februari 2016

Nieuws - 20 januari 2016 - Webredactie DEI

De European University Associaton (EUA) organiseert op 24 tot 25 februari het 1e UNI-SET Energy Clustering Event op 24 tot 25 februari in Noorwegen.

Tijdens het UNI-SET Energy Clustering Event wordt onderzocht hoe Europese universiteiten elkaar meer kunnen helpen en beter kunnen samenwerken om in te spelen op de uitdaging van het opleiden van mensen voor de toekomstige energiesamenleving. Paulien Herder van het Topteam Energie zal dit evenement bijwonen. Vorig jaar werkte het Delft Energy Initiative samen met haar themaleiders mee aan de UNI-SET Universities Enquête die de master-, doctorale en onderzoeksprogramma’s van alle universiteiten in Europa in kaart heeft gebracht.

Voor meer informatie bezoekt u de website van EUA