Alternatieve technologie voor vergassen mest en rioolslib kansrijk

Nieuws - 30 maart 2016 - Webredactie Communication

Natte biomassa, zoals rioolslib en dierlijke mest, is binnenkort wellicht efficiënt om te zetten in aardgas via het zogeheten superkritisch watervergassen. Onursal Yakaboylu droeg bij aan de verdere ontwikkeling van deze nieuwe technologie en promoveert op donderdag 17 maart op dit onderwerp aan de TU Delft.

Natte biomassa

De komende jaren zal biomassa een belangrijke rol spelen, samen met andere duurzame energiebronnen. Conventionele vergassing is een voortreffelijke conversie-technologie voor droge biomassa. In het geval van natte biomassa, zoals rioolslib, dierlijke mest en residuen uit de voedingsmiddelenindustrie, is deze methode echter niet efficiënt omdat het drogen te veel energie kost. Een alternatief is anäerobische vergisting, maar dit is dan weer een zeer traag proces.

Superkritisch

Het superkritisch watervergassingsproces is mogelijk een kansrijk alternatief voor natte biomassa. Het proces vergt geen droging, is snel en zet natte biomassa in water bij hoge druk en temperatuur om in (aard)gas.

Natte biomassa-afvalstromen bestaan voornamelijk uit water, organische stoffen en mineralen (zouten). Als natte biomassa onder druk wordt gebracht en opgewarmd tot condities boven het zogenoemde kritisch punt, dan bereikt het water een toestand die zich tussen een vloeistof en een gas bevindt (superkritische toestand). De eigenschappen van water veranderen dan drastisch. Het water wordt een oplosmiddel voor de organische componenten, een reactant én een katalysator, wat resulteert in een snelle en vrijwel volledige omzetting van de organische bestanddelen naar gas. De mineralen daarentegen zijn niet langer oplosbaar in het superkritische water; zij kristalliseren tot mineraaldeeltjes. Dit maakt het mogelijk om de mineralen in vaste vorm te scheiden. Doordat het afval vrijwel volledig wordt omgezet, zijn de gasopbrengst en de besparingen op afvalbeheerkosten aanzienlijk.

Pilot plant

Voor de grootschalige commerciële toepassing van superkritisch watervergassen moet het proces uiteraard betrouwbaar en efficiënt zijn. Het bedrijf Gensos (een spin-off van de TU Delft)  heeft de technologie in de afgelopen jaren verbeterd en experimenteel bewezen. Het Delftse promotie-onderzoek van Yakaboylu past in deze voortgaande verbetering. Zijn proefschrift was gericht op modellering van het thermodynamisch evenwicht, verder experimenteel onderzoek en procesmodellering. Hij ontwierp, samen met Gensos, onder meer een nieuw innovatief type experimentele opstelling, waarin een wervelbed-reactor is geïntegreerd. Gensos test momenteel ook al een pilot plant op commerciële schaal.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. ir. Wiebren de Jong, TU Delft op tel. 015 - 27 894 76 of wiebren.dejong@tudelft.nl.