Meet the Energy Leaders: Søren Hermansen, Samsø Island Denmark

Nieuws - 11 november 2016 - Department of Communication

As inspiration for scientists, policy makers, entrepreneurs and students the Delft Energy Initiative  organized on Thursday 10 November in the series ‘Meet the Energy Leaders’ a guest lecture by professor Søren Hermansen, director of Samsø's Energy Academy and mastermind behind the transformation of Samsø Island.

De lezing getiteld: "Commonity = common+ community - How to create a resillient self supplied communit" kunt u terug zien via collegerama. De presentatie en de foto's vind u op deze pagina.

In 1997 won Samsø een competitie van de regering om een model-hernieuwbare-Energiegemeenschap. 100% Van de elektriciteit wint het eiland uit windenergie en biomassa. Een offshore windpark bestaande uit 10 turbines (tot een totaal van 21 helemaal met inbegrip van windmolens op het land), werd voltooid, gefinancierd door de eilandbewoners. De mensen van Samsø verwarmen hun huizen met stro dat wordt verbrand in een centraal verwarmingssysteem en zij rijden een paar voertuigen op biobrandstof dat zij ook zelf verbouwen. 100% Van de elektriciteit is afkomstig van windenergie en 75% van de warmte is afkomstig van zonne-energie en biomassa-energie. Er is een energie-Academie geopend in Ballen met een bezoekerscentrum voor het onderwijs. De Academie is momenteel bezig om Samsø 100% fossiele brandstof vrij te maken.

Meet the Energy Leaders
Beschikbaarheid van schone, betrouwbare en betaalbare energie voor 9 miljard mensen in 2050 is een van de grootste uitdagingen van nu. Sommige oplossingen worden vandaag al toegepast en vele worden ontwikkeld door de nieuwe generatie ondernemers, beleidsmakers, ingenieurs en wetenschappers. Hoe realiseren we deze grote uitdaging, wie zijn de smaakmakers in deze transitie en wie zorgen voor deze beweging? ‘Meet the Energy Leaders’ is een reeks van gastcollege’s die het Delft Energy Initiative organiseert en biedt een platform aan wereldwijde leiders in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Delft Energy Initiative of via Eveline Zeegers, office manager tel. 015 - 27 86 594.