Zelfregulering in de Gasdistributiesector: ‘Snuffelen of Afwachten?’

Nieuws - 10 maart 2016 - Webredactie Communication

9 maart jl. vond het Tweede Platform voor de Veiligheid van de Gasdistributie (PVG) plaats. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Snuffelen of Afwachten’. Hierbij werd de vraag gesteld hoe best om te gaan met detectie, monitoring en preventie van gaslekken. De percepties en opinies van uiteenlopende stakeholders werden in kaart gebracht, zoals van de brandweer, netwerkbedrijven, toezichthouders en beleidmakers. Keynote spreker was de voormalige voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid, Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Hij gaf een zeer interessante presentatie rond “eigen verantwoordelijkheid”. 

Naast de boeiende uiteenzetting van prof. mr. van Vollenhoven waren er verder nog vijf presentaties. Als tweede presentatie volgde een academisch perspectief op het thema van de dag, zelfregulering. Het derde perspectief was dat van de gasdistributiesector zelf. Er werd een mooi overzicht van de zelfregulering-problematiek gegeven, geïllustreerd met enkele video’s. Na dit helder overzicht van de problematiek van gaslekken, werd het perspectief van de brandweer weergegeven. Verder kwam het perspectief van de overheid in kaart bij monde van het ministerie van Economische Zaken. Als afsluiter van de namiddag werd de stand van zaken in het Delftse promotie-onderzoek naar meer proactieve veiligheid voor de gasdistributiesector uiteengezet.

Kennisplatform Gasveiligheid

 

Onder leiding van de TU Delft werd in 2014 een onafhankelijk ‘Kennisplatform Gasveiligheid’ opgericht, waarin, in overleg met belangrijke maatschappelijke stakeholders, trends op het gebied van gasveiligheid worden onderkend, mogelijke kennisbehoeften worden geïdentificeerd, en oplossingsrichtingen worden besproken. Er wordt een open dialoog gevoerd aangaande op welke manier het hoge niveau van veiligheid van de Nederlandse gasdistributie ook in de toekomst geborgd kan blijven.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. Genserik Reniers, Safety and Security Science via G.L.L.M.E.Reniers@tudelft.nl.

/* */