Op 1 maart is de nieuwe afdeling Quantum Engineering (QE) van de faculteit EWI gestart. De afdeling – die wordt geleid door Koen Bertels – brengt de quantum competenties die reeds binnen EWI aanwezig zijn en die nog ontwikkeld moeten worden in één afdeling bijeen. De afdeling Quantum Engineering heeft natuurlijk een zeer nauwe band met QuTech aangezien veel mensen binnen QE gedetacheerd zijn naar QuTech en vaak ook fysiek daar de meeste tijd doorbrengen. Deze relatie zal verstevigen in de toekomst wanneer meer onderzoekers (van PhD tot senior level) zullen worden aangetrokken om actief hun onderzoek in Qutech uit te voeren. 

De totstandkoming van de afdeling Quantum Engineering is volgens Koen Bertels een logisch gevolg van de samenwerking met QuTech & Intel: “We moeten missiegedreven te werk te gaan met zeer weinig overhead en korte beslissingslijnen zodat we flexibel kunnen werken. De (relatieve) autonomie als afdeling is daarbij nuttig en gewenst.”.

De nieuwe afdeling biedt meerdere voordelen:

  • Ten eerste stelt het de onderzoekers in staat om intensief met elkaar samen te werken. Fysieke nabijheid draagt altijd bij tot soepele samenwerking. Ook maakt dit mogelijk de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten binnen EWI duidelijker zichtbaar te maken voor de buitenwereld.  
  • Ten tweede is het belangrijk om als aanspreekpunt te dienen wanneer EWI-onderzoekers betrokken willen worden bij het quantumonderzoek. Dan is het eenvoudig om een dergelijke samenwerking op te zetten.  
  • Tot slot geldt ook dat wanneer binnen QuTech een behoefte ontstaat naar competenties die binnen EWI kunnen worden gevonden, dat QE daarvoor het juiste kanaal is.

 De secties binnen de afdeling zijn: