Uit het project ‘On the spot’ blijkt dat augmented reality (AR) technieken uitwisseling van informatie tussen politie en andere hulpdiensten op een plaats delict verbeteren. AR- technieken helpen om interactie mogelijk te maken tussen collega’s die ‘on the spot’ onderzoek verrichten en experts op afstand. Zij delen kennis in real time en dat wordt als zeer waardevol ervaren door gebruikers.

On the spot

Geregeld komt het voor dat zowel brandweer, politie en het Forensisch instituut op een plaats delict aan het werk zijn. Dan is het belangrijk om sporen zo goed mogelijk te borgen. Daarbij is een goede samenwerking cruciaal. De sectie Systems Engineering and Simulation van TBM ging 2,5 jaar geleden aan de slag met het ‘On the spot’ project. Doel was om te onderzoeken of serious gaming technieken helpen bij het delen van informatie en of ze ondersteunend kunnen zijn in het opbouwen van gedeelde ‘situational awareness’, een noodzakelijke voorwaarde voor besluitvormingsprocessen.

Drugslab

Onderzoek vond plaats met opgebouwde scenario’s. Zo is er een drugslab nagebouwd waarin onderzoek werd gedaan met en zonder AR-technieken. De resultaten zijn positief, aldus Stephan Lukosch: “De expert op afstand heeft een meerwaarde, ook blijkt er meer aandacht te zijn voor details”. Aandachtspunten zijn er ook. Zo blijkt de AR-bril niet altijd even praktisch. Lukosch: “Het zicht is beperkt wat ervoor zorgt dat je de plaats delict niet goed in zijn geheel kunt overzien. De technologie moet hier nog flink verbeterd worden”.  

Vervolgonderzoek?

De resultaten van ‘On the spot’ zijn veelbelovend maar vervolgonderzoek is nodig. Problematisch is hier dat de techniek, zoals een AR-bril, nu beperkend werkt en eigenlijk verder doorontwikkeld moet worden om échte stappen te kunnen maken in de toepassing. Daarnaast spelen ook andere issues zoals veiligheid en privacy, niet alleen van burgers, maar ook van onderzoekers zelf. Want het voelt niet fijn als een collega op afstand ziet dat jij per ongeluk een spoor wist. Er zit nog wel een kleiner vervolgonderzoek in de pijplijn, “AR-pro” waarbij men basis briefing informatie beschikbaar wil maken op de smartphone voor de wijkagent.

Bij “On the spot” zijn onderzoekers Stephan Lukosch, Heide Lukosch en Dragos Datcu betrokken. De volledige project resultaten zijn gepubliceerd in het prestigieuze CSCW journal. Het tweejarige ‘On the spot’ traject liep tot december 2015. Het werd gefinancierd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Veiligheid en Justitie.