Er is een groeiend bewustzijn van de noodzaak om de effecten van vegetatie mee te nemen in studies van het gedrag van rivieren. Om de rol van vegetatie te bestuderen maakte Andrés Vargas - hij hoopt op 16 november te promoveren aan de TU Delft - een rivier in de grote goot van het waterlab van de TU Delft en zette deze vol met kleine groene plastic plantjes. Wel 10.000 stuks...

Promovendus Andrés Vargas heeft onderzocht hoe rivieren zich gedragen. Wat bepaalt de uiteindelijke vorm van een rivier? Als je dat weet, kun je beter beslissingen nemen over steden en grond die aan de rivier liggen. Bijvoorbeeld: waar bouwen we een brug? En wat voor effect heeft dat weer op de rivier, en het land eromheen? 

Op de kop

Om dit te ontdekken en te modelleren, begon Vargas zijn experiment in het lab begonnen met een recht, smal en lang kanaal in de grote goot. Hij creëerde scenario’s met en zonder planten. Om de rol van vegetatie te vervullen, koos Vargas voor kleine plastic plantjes. Vargas: “We hebben er 10.000 in de goot geplaatst. Dat was erg leuk, maar ook ontzettend veel werk. We deden het in shifts, telkens een uur lang plantjes in de oevers steken. Langer hield je het niet vol, want je hing op de kop en kreeg kramp in je armen.”

Belang van vegetatie

De uitkomsten van dit onderzoek benadrukken het belang om rekening te houden met vegetatie in rivierbeheer en bij het ontwerpen, plannen en onderhouden van herstelprojecten.

Lees het hele verhaal inclusief video op de Stories of Science pagina van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. 

Meer infomatie
Promotie A. Vargas-Luna 'Role of vegetation on river bank accretion' 
16 november 2016, 09.30, Aula TU Delft
Promotores: Prof.dr.ir. W.S.J. Uijttewaal (CiTG) en dr.ir. A. Crosato (UNESCO-IHE).

Contact

foto (c) Frank Auperlé

/* */