Drie ERC Consolidator Grants voor onderzoekers TU Delft

Nieuws - 21 januari 2016 - Webredactie Communication

Drie onderzoekers van de TU Delft hebben een ERC Consolidator Grant toegekend gekregen. Deze Europese grants (2 miljoen euro per project) worden toegekend aan projecten die vijf jaar duren.

De drie ERC Consolidator Grants gaan naar:


Louis de Smet (TNW): terugwinning van voedingsstoffen

Louis de Smet is universitair docent bij de sectie Organic Materials & Interfaces van de afdeling Chemical Engineering. In zijn onderzoek richt hij zich onder meer op moleculaire oppervlaktemodificatie, sensortoepassingen en membraan-/waterbehandelingstechnologieën.

De Smet gebruikt zijn ERC Consolidator Grant voor onderzoek naar ultradunne polymeerlaagjes gericht op het terugwinnen van voedingsstoffen uit afvalwater door middel van scheidingsprocessen in de aanwezigheid van een elektrisch veld. In dit programma ligt de nadruk op fosfaat, dat met name van belang is omdat alle levensvormen fosfor nodig hebben terwijl deze stof in natuurlijke vorm slechts beperkt beschikbaar is. Toenemend inzicht in ionentransport en de interacties van ionen in membraanmedia leidt bovendien tot toepassingen op het gebied van batterijen en accu's, brandstofcellen en zonnecellen die brandstof produceren.

Lucia Nicola (3mE): wrijving en slijtage 

Wrijving en slijtage zijn enorme kostenposten in de moderne samenleving, ook in termen van energie en van grondstoffen. Smering is de standaard oplossing om wrijving te verminderen. Het doel van dit project is om te komen tot een nieuw niveau van begrip op het gebied van metaalwrijving en smering. Dit door, voor het eerst, alle relevante fenomenen in ogenschouw te nemen, van het atomaire tot het macroscopische niveau, alsmede de onderlinge relaties daarin. Hiervoor zal een multischaal-model worden ontwikkeld. De gekozen materialen voor dit project zijn koper en multilaags-grafeen. 

Gary Steele (TNW): optomechanica

Optomechanica is een onderzoeksgebied dat zich richt op het detecteren en controleren van mechanische beweging met licht, tot op het quantum-niveau. Het huidige doel in het vakgebied is quantum-superpositie van bewegingstoestanden. Een voorbeeld hiervan is een mechanische ‘Kat van Schrödinger-toestand’,  waarin een klein membraan in een quantum-superpositie verkeert van tegelijkertijd zowel up als down vibreren. Uit technisch oogpunt zouden zulke toestanden kunnen worden gebruikt als geheugen om quantum-informatie in op te slaan.

Steele stelt in dit project een nieuw optomechanisch systeem voor waarbij de beweging van een membraan (van millimetergrootte) wordt gekoppeld aan quantum microgolf-‘licht’ in een driedimensionale supergeleidende holte. Via deze sterke koppeling wil Steele een nieuw regime in de optomechanica introduceren, waarin men quantum-superposities van macroscopische objecten kan creëren en onderzoeken.