ERC Starting Grant voor onderzoek naar smeltend Groenlands ijs

Nieuws - 10 maart 2016 - Webredactie Communication

De Delftse onderzoeker Miren Vizcaino (CiTG) ontvangt een ERC Starting Grant van de EU. De grant bedraagt ongeveer 1.5 miljoen euro en wordt in de komende vijf jaar besteed aan research.

Miren Vizcaino (CiTG) richt zich in haar onderzoek op het landijs van Groenland. Dit verliest in een steeds sneller tempo aan massa. De precieze mechanismen die hier achter liggen, worden nog slecht begrepen. Het is niet duidelijk of de huidige trend zich zal voortzetten in de toekomst en hoe deze zal worden be├»nvloed door regionale en mondiale klimaatvariaties. Verder is de impact van de Groenlandse ijssmelt op het lokale en mondiale klimaat niet duidelijk. 

In dit project wordt geprobeerd om de relatie tussen trends in smeltend Groenlands ijs en klimaatvariaties te verklaren, alsmede de timing en impact van eeuwenlang durende historische smeltprocessen in Groenland. Ook wordt gekeken naar de relatie tussen de huidige afsmelting en die in vorige periodes. Voor meer informatie zie het facultaire nieuwsbericht hierover

Sander Otte (Kavli Institute of Nanoscience, TNW) krijgt een ERC Starting Grant voor zijn onderzoeksvoorstel Spin correlations by atomic design (SPINCAD). In dit project zal Otte de collectieve dynamica onderzoeken in kunstmatig ontworpen atomaire spinstructuren. De excitaties van deze spinstructuren, zoals spinons of magnons, kunnen worden gezien als kwantummechanische quasi-deeltjes die zich met enorm hoge snelheden voortplanten. De implementatie van speciale detectoren zal helpen om de beweging van deze elementaire deeltjes te visualiseren met atomaire precisie.
Voor meer informatie zie http://ottelab.tudelft.nl.

Eerdere Delftse grants
In dezelfde ronde werden eerder al zeven andere Delftse onderzoeksleiders ondersteund met deze ERC Starting Grants.

Meer informatie

Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 015-2781751, r.e.t.meijer@tudelft.nl