Honoreringen voor overstromingsbescherming, Internet of Things en het ‘temmen’ van licht

Nieuws - 15 november 2016

De drie programma’s met Delftse inbreng zijn:

All-risk: Implementation of new risk standards in the flood protection program

Overstromingen zijn bijzonder bedreigend voor de samenleving. Daarom zoekt men een adequate aanpak voor risico-assessment en risico-reductie. In de nieuwe probabilistische risico-aanpak worden onzekerheden (risico’s) wiskundig weergeven in probabilistische kansverdelingen. Het begrijpen en beschrijven van risico’s op deze manier is een wetenschappelijke uitdaging, maar de koppeling van deze analyse aan effectieve en innovatieve maatregelen tegen overstromingen, is nog moeilijker.

Dit programma wil hierin een grote stap zetten door wetenschappelijke excellentie te integreren met realistische pilot-onderzoeken bij met name de rivieren en de Waddenzee. Het ultieme doel is dat investeringen om het overstromingsrisico te verminderen gericht worden op die maatregelen die het meest effectief en haalbaar zijn.

De TU Delft werkt in dit programma intensief samen met onder meer het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Rijkswaterstaat, STOWA en Deltares.
Meer informatie

Contactpersoon: Prof dr ir Matthijs Kok

ZERO: Towards energy autonomous systems for Internet of Things

Kleine embedded devices die aan allerlei fysieke items zijn gekoppeld en draadloos met elkaar communiceren: dat is het hart van elke Internet of Things (IoT)-toepassing. Enkele mogelijke gebieden waar IoT gebruikt kan worden zijn surveillance-systemen, medische implantaten en verkeersmanagement. De beloftes zijn groot maar er is een kwetsbaar punt bij IoT: de batterijen.

De levensduur en het functioneren van een IoT-component wordt beperkt door zijn batterij, die in sommige gevallen niet is te vervangen. Het doel voor de lange termijn is dan ook om IoT-systemen batterij-ongevoelig te maken. Dit programma kijkt daarvoor onder meer naar nieuwe methoden om slim energie uit de omgeving te ‘pikken’ (uit al aanwezige bronnen als zon, RF en vibraties) en naar nieuwe batterij-types.
Meer informatie

Contactpersoon TU Delft: Dr ir Przemysław Pawełczak

Free-form scattering optics: novel controlled illumination

Een vergaande controle van licht en zijn toepassingen zal bijdragen aan duurzame en groene ontwikkelingen, bijvoorbeeld betere energie-efficiëntie en minder lichtvervuiling. In state-of-the-art optische systemen is het cruciaal om de gewenste lichtdistributie van bron naar object te creëren. Dit aspect is essentieel voor allerlei toepassingen, van LED-verlichting tot EUV-technieken in lithografie, medische imaging en zonnecellen.

Maar om deze modern lichttoepassingen echt te kunnen temmen, hebben we een beter wetenschappelijk (en wiskundig) begrip nodig van optische fenomenen in verband met vrije-vorm optica en verstrooiing van de nanometerschaal tot de centimeterschaal. Dit programma probeert hierin belangrijke stappen te zetten.
Meer informatie

Contactpersoon TU Delft: Dr Aurèle Adam 

Meer informatie

Zie ook het persbericht 'Zes nieuwe Perspectief programma's van start' op de website van STW

/* */