Leiden-Delft-Erasmus universiteiten zetten 90 internationale postdocs aan het werk

Nieuws - 04 februari 2016 - Webredactie Communication

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben samen met het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum een Europese Marie Curie COFUND subsidie toegekend gekregen van 6,3 miljoen euro voor een postdoc fellowship programma.  Dit ‘LEadDing Fellow Postdoc Programma’ biedt ruim 90 recent gepromoveerde onderzoekers de gelegenheid gedurende twee jaar werkervaring op te doen in een uitdagende en internationaal aansprekende werkomgeving. 

LEaDing Fellow Programma

De postdocs zullen vooral werken in multidisciplinaire projecten met een inbedding in de drie universiteiten en hun medische centra; met mogelijkheden om samen te werken met bedrijven en overheidsinstellingen, veelal in de regio. Het LEaDing Fellow Programma biedt mogelijkheden in de uiteenlopende disciplines die de drie universiteiten rijk zijn: van archeologie tot civiele techniek, van nanotechnologie tot rechten, van Koreastudies tot duurzame energietechnologie en van economie tot geneeskunde. Te denken valt ook aan de complexe maatschappelijke thema’s waar de multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus Centres en Medical Delta zich op richten, variërend van big data voor stedelijke ontwikkeling tot veroudering, Europees economisch en financieel bestuur, duurzaamheid, maatschappelijke veiligheid en gezondheid en mondiaal erfgoed.” De kandidaten solliciteren met een eigen projectvoorstel bij één van de universiteiten of UMC’s.

Loopbaanperspectieven

Prof.ir. Karel Luyben, Rector Magnificus Technische Universiteit Delft, penvoerende universiteit: “Samenwerking met niet-academische partners, zoals gevestigde (grote) bedrijven, startende technologie-ondernemingen, overheidsinstellingen en andere publieke organisaties, kan voor deze postdocs nieuwe loopbaanperspectieven openen.” De  jonge onderzoekers worden geïntroduceerd in de netwerken van hun begeleiders en uitgenodigd ook zelf contacten te leggen met publieke en private partijen in de regio.&nb

Samenwerking

De Technische Universiteit Delft zal het programma organisatorisch ondersteunen. De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken al jaren samen op tal van terreinen in onderzoek, onderwijs en valorisatie. In 2012 is deze samenwerking uitgebreid en geformaliseerd in de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus.

 

Meer informatie 
Drs. Jan D. Schiereck MBE 
Innovation & Impact Centre TU Delft 
J.D.Schiereck@tudelft.nl 
T +31 15 27 84587
M +31 (0) 6 810 618 64 

Meer informatie over het Marie Curie COFUND programma vindt u op de website van de European Commision. 
Meer informatie over de alliantie is te vinden op de website van Leiden-Delft-Erasmus