Ouderen en mensen die fysieke inspanning verrichten, zijn extra gevoelig voor luchtverontreiniging. Het is daarom slim hiermee rekening te houden bij bijvoorbeeld de locatiekeuze van een nieuw verzorgingshuis of een fitness center. Twee Portugese onderzoeksters promoveren vandaag op dit 

Lissabon

De geografische locatie van verzorgingshuizen voor ouderen is uit gezondheidsoogpunt zeer belangrijk, concludeert Marina De Almeida Silva. De Portugese promovenda richtte zich op de blootstelling aan luchtverontreiniging bij ouderen in verzorgingshuizen. Ze deed daarvoor onderzoek in tien tehuizen voor ouderen, en bij 384 bewoners daarvan, in Lissabon en Loures. Ze identificeerde (potentieel) problematische verontreinigingen, zoals CO2, vluchtige organische verbindingen, en kleine deeltjes (PM). De resultaten lieten zien dat, hoewel ouderen in dezelfde omgeving leven, hun blootstelling en geïnhaleerde dosis significant kunnen verschillen. De uitkomsten zijn belangrijk om de kritische gebieden binnen de verzorgingshuizen te herkennen, om de micro-milieu’s te kunnen identificeren met de hoogste impact en om de relevantie te herkennen van de geografische ligging van verzorgingshuizen. 

Materialen

De promovenda concludeert onder meer dat vervuilende bronnen in de nabije omgeving, bijvoorbeeld een vliegveld of een weg, kunnen leiden tot een verhoogde blootstelling. Verder bleek dat de ouderen ongeveer 95% van hun tijd binnenshuis doorbrengen, verdeeld over slaapkamer en huiskamer. Een goede keuze van materialen, producten en bezigheden is daarom van groot belang voor het tehuis. Een probleem zijn bijvoorbeeld vluchtige organische verbindingen (VOC’s). Deze zijn onder meer afkomstig van meubels, behang, lijm en schoonmaakproducten. In 75 procent van de onderzochte micro-omgevingen waren de concentraties van VOC’s hoog. ‘Ik beveel aan dat werknemers en leiding van een verzorgingshuis getraind en onderwezen worden op het gebied van luchtverontreiniging, vervuilende bronnen en dergelijke. Dit gecombineerd met hun kennis over het leven van ouderen, kan het welzijn en zelfs de levensverwachting van de ouderen verbeteren.’ De Almeida Silva denkt dat de Portugese resultaten in grote lijnen zijn door te trekken naar andere ontwikkelde landen. 

Fitness centers en fietspaden

Op dezelfde dag als De Almeida Silva promoveert haar landgenote Carla Ramos op een gerelateerd onderwerp. Zij richtte zich op mensen die aan fysieke inspanning doen en hun gevoeligheid voor luchtverontreiniging. Door de verhoogde ademhalingssnelheid van mensen die aan oefeningen doen, krijgen zij een hogere geïnhaleerde dosis aan luchtverontreinigingen binnen. Ze deed in en rond Lissabon onder meer onderzoek in fitness centra en naar fietsers op fietspaden.  Een van de aanbevelingen van Ramos is dat fitness centers ontworpen moeten worden voor een specifiek aantal personen; daardoor kunnen de ventilatiesystemen zodanig worden ontworpen dat een teveel aan CO2 en kleine deeltjes (door de aanwezigheid van mensen) efficiënt kan worden aangepakt. Ook beveelt ze het gebruik van exclusieve indoor-schoenen aan. Dit vermindert de aanwezigheid van stofdeeltjes uit de omgeving. Bij de aanleg van nieuwe fietspaden in een stad zou volgens Ramos eigenlijk altijd een natuurlijke of kunstmatige barrière moeten worden aangebracht tussen fietspad en weg. En vóór het besluit om een nieuw fietspad of fitness center aan te leggen, zou eerst een analyse moeten plaatsvinden van de lokale luchtverontreiniging. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Bert Wolterbeek, promotor van beide promovenda, op tel. 015 - 27 82105 H.T.Wolterbeek@tudelft.nl of met Claire Hallewas, persvoorlichter TU Delft op tel. 06 - 40953085 of c.r.hallewas@tudelft.nl.onderwerp aan de TU Delft.