Masteropleiding Engineering and Policy Analysis TU Delft naar Den Haag

Nieuws - 12 januari 2016 - Webredactie Communication

De tweejarige masteropleiding Engineering and Policy Analysis van de TU Delft verhuist per 1 september 2016 naar Den Haag. De nabijheid van ministeries, internationale instanties en multinationals bevordert een nauwe samenwerking tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. Engineering and Policy Analysis blijft een Delftse opleiding, die opleidt tot een Delfts MSc-diploma.

Technische benadering van beleid

Deze technische masteropleiding leert studenten te opereren op het snijvlak van technologie en  beleid. De opleiding is gericht op het bedenken van oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie en gezondheidszorg. De studenten leren dergelijke beleidsvraagstukken te benaderen op een kwantitatieve en analytische manier. Door hun technische achtergrond, kunnen ze bijvoorbeeld modellen maken die laten zien wat de gevolgen van (nieuw) beleid zijn voor de maatschappij. Afgestudeerden worden vaak consultant of beleidsadviseur bij een ministerie, internationale organisatie of multinational.

Living lab

Case-studies uit de praktijk staan centraal tijdens de opleiding. Een locatie dichtbij het toekomstige werkveld van de studenten, ministeries, internationale instanties en multinationals, biedt talrijke voordelen: het maakt stage lopen gemakkelijker, net als het uitvoeren van onderzoekopdrachten voor (inter)nationale instellingen en het verzorgen van gastcolleges door Haagse beleidsmakers en politici. Op de nieuwe locatie zal ook een modeling and simulation lab worden gerealiseerd, waar praktijkcases kunnen worden getoetst. In dit ‘living lab’ kan in de praktijk onderzoek worden gedaan naar beleidsontwikkeling en de gevolgen ervan.

Mogelijkheden voor studenten en instellingen

“Het masterprogramma Engineering and Policy Analysis brengt met haar nieuwe locatie een pool van internationale, uitstekend geschoolde TU Delft masterstudenten op het snijvlak van techniek, bestuurskunde en beleidsanalyse naar Den Haag. Dat biedt mogelijkheden op het gebied van onderwijs en onderzoek voor zowel de Haagse instellingen als onze studenten, toekomstige beleidsmakers. Het te realiseren modeling & simulation lab kan fungeren als een soort van ‘policy-windtunnel’ waar de gevolgen van nieuw beleid kunnen worden getoetst”, aldus professor Jeroen van den Hoven, decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft.

TU Delft versterkt kenniseconomie stad Den Haag

De gemeente Den Haag verwelkomt de Delftse opleiding met open armen. Wethouder Ingrid van Engelshoven (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs: “De komst van deze opleiding van de TU Delft versterkt de positie van Den Haag als internationaal kenniscentrum op het gebied van vrede, recht en veiligheid. Studenten uit de hele wereld zullen vanuit onze stad werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De komst van EPA is een lang gekoesterde wens en gevolg van gemeentelijk economisch beleid.”

De gemeentelijke inzet is terug te voeren op de Agenda Kenniseconomie. Den Haag maakt een transitie door van klassieke bestuur-stad, met de Rijksoverheid als dominante werkgever, naar een internationale stad met sterke, innovatieve economische clusters. Een hoogwaardig aanbod van onderwijs past daarbij. De agenda Kenniseconomie sluit aan op de sterke troeven van de stad: vrede, recht en veiligheid. In het fonds economische structuurversterking is hiervoor 20 miljoen euro gereserveerd. Den Haag draagt bij aan de Agenda Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Delfts diploma

De masteropleiding Engineering and Policy Analysis huisvest momenteel ongeveer 40 studenten, waarvan meer dan 70% internationaal. Door de master opleiding dichter bij de praktijk in Den Haag te huisvesten verwacht de TU Delft de komende jaren een aanzienlijke groei in de studentenpopulatie. Afgezien van de locatie is Engineering and Policy Analysis een Delftse opleiding; studenten krijgen een Master of Science diploma van de TU Delft.

Meer informatie:

Kijk hier voor meer informatie over de masteropleiding EPA.

Noot voor de redactie:

 

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Karen Collet, persvoorlichter van de TU Delft, tel. 015 27 85408, e-mail: k.collet@tudelft.nl.
Of met :
Louis Hueber, bestuursvoorlichter wethouder Ingrid van Engelshoven (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs), Gemeente Den Haag, tel. 070 353 2610 / 06 5574 0059, e-mail: louis.hueber@denhaag.nl.