TU Delft en Universiteit Utrecht onthullen ‘verborgen lagen’ in schimmels

Nieuws - 23 september 2016

Om schimmels te kunnen ‘temmen’ en de extreem belangrijke rol die zij in ons ecosysteem spelen te optimaliseren, hebben we meer inzicht nodig in hun functionele vermogens. Onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht hebben een tot nu toe verborgen laag aan functionele complexiteit in schimmels ontdekt. Op vrijdag 23 september publiceren zij hun bevindingen in Nature Scientific Reports.

Bier en antibiotica

“Schimmels brouwen ons bier en produceren belangrijke antibiotica. We eten ze in de vorm van paddenstoelen en mogelijk zullen we ze op een dag ook voor kleding gebruiken. Doordat ze organisch materiaal recyclen zorgen ze voor een gezonde bodem voor onze gewassen en produceren zij bio ethanol. Maar als pathogenen vormen ze een bedreiging voor onze gezondheid en ze zijn een gevaar voor de voedselveiligheid. Om schimmels optimaal te benutten (of te bestrijden) in de verschillende omgevingen waarin zij voorkomen, hebben we volledig inzicht nodig in hun functionele repertoire”, aldus prof. Marcel Reinders van het Delft Bioinformatics Lab van de TU Delft.

Alternatieve splicing

‘Alternatieve splicing’  is een proces in de cel waardoor één enkel gen verschillende eiwitten kan produceren, elk met zijn eigen functie. Door de veelheid aan extra functionele componenten die het gevolg zijn van alternatieve splicing nemen de complexiteit en functionaliteit van het genoom toe. “Afwijkende alternatieve splicing, of mutaties in de producten van alternatieve splicing, zijn in verband gebracht met kanker, autisme en ernstige ontwikkelingsstoornissen, zowel bij muizen als bij mensen. Maar ondanks die grote gevolgen voor zoogdieren is alternatieve splicing in schimmels nauwelijks onderzocht”, aldus Reinders.

Schimmels temmen

Om deze lacune in onze kennis te vullen, hebben onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de functionele gevolgen van de producten van alternatieve splicing in de schimmel Schizophyllum commune, die als model is gebruikt. Daarbij hebben ze bewijs gevonden dat wijst op duizenden extra producten – meer dan bij enige andere onderzochte schimmel zijn aangetroffen. Men voorspelt dat deze alternatieve producten functioneren als belangrijke regulatoren en genen die voedingsstoffen verwerken. Prof. Han Wosten van de Universiteit Utrecht: “Als we precies weten welke eiwitten welke rol vervullen, levert dat waardevolle inzichten op in de relatie tussen het organisme en zijn omgeving. Als gevolg van ons onderzoek hebben we een uitgebreid repertoire aan functionele flexibiliteit ontdekt dat een schimmel als Schizophyllum commune tot zijn beschikking heeft. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van schimmels in biotechnologie.”

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Push the White Button van STW, in het Delft Bioinformatics Lab van de TU Delft en de leerstoelgroep Microbiologie van de Universiteit Utrecht.

Contact

Prof. Marcel Reinders (hoogleraar Bio Informatica, TU Delft), M.J.T.Reinders@tudelft.nl
Prof. Han Wosten (hoogleraar Microbiologie, Universiteit Utrecht), H.A.B.Wosten@uu.nl
Thies Gehrmann (PhD Delft Bioinformatics Lab, TU Delft), T.Gehrmann@tudelft.nl