De faculteit Techniek, Bestuur en Management biedt een betrekking aan voor een tenure track positie Universitair Docent (UD) in het interdisciplinaire werkgebied van logistiek en ICT.  

De afdeling Engineering Systems and Services (ESS) onderkent dat Informatie- en Communicatie Technieken (ICT) een essentiële factor vormen in veel logistieke innovaties en beoogt het onderzoek en onderwijs op het raakvlak van logistiek en ICT te versterken. De tenure track positie wordt daarom deels gevestigd bij de Transport and Logistics groep (0.7 FTE) deels bij de ICT groep (0.3 FTE), allebei deel uitmakend van de afdeling ESS.

Neem voor nadere informatie graag contact op met C. G. Chorus
tel: +015-2788546,
email: C.G.Chorus@tudelft.nl.

 

Sollicitaties vergezeld van een gedetailleerd CV en een publicatielijst kunt u middels een e-mail voor 3 juli 2016 richten aan Olivie Beek, vacature-tbm@tudelft.nl