Een stormvloed op de Noordzee en 40 dijkdoorbaken. Niemand in Nederland weet dan of het 2 uur of 2 dagen duurt voordat het water ons huis bereikt. Masterstudente Louise Klingen van de TU Delft ontwikkelde een overstromingsmodel waarmee in 15 minuten het verloop van elke overstroming voor de komende 24 uur kan worden uitgerekend. Klingen studeert op 2 november af bij de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.

15 minuten

Tijdens het bestrijden van de gevolgen van een overstroming is het zinvol om te weten in welke richting het water stroomt en hoe laat het water een kruispunt bereikt. ‘Mijn onderzoek gaat over een overstromingsmodel van heel Nederland. Met dit 3Di-model www.3di.nu kan in 15 minuten het verloop van elke overstroming voor de komende 24 uur worden uitgerekend’, zegt afstudeerder Louise Klingen.

Te langzaam

Tot nu toe bestond een dergelijk model niet. De overstromingsmodellen die in de praktijk gebruikt worden, rekenen namelijk te langzaam, waardoor alleen kaarten met het resultaat van vooraf uitgerekende theoretische scenario’s gebruikt konden worden om inzicht te verschaffen in het verloop van een overstroming.
‘In mijn onderzoek is als eerste de toegevoegde waarde van een landelijk model bij het bestrijden van een overstroming uitgewerkt. Daarna is onderzocht welke processen het model minimaal moet bevatten om een realistisch verloop van een overstroming te kunnen berekenen. Als laatste is een eerste versie van dit model in 3Di gebouwd, waarmee voor elke willekeurige plek langs de kust een doorbraak en het verloop van een overstroming kan worden uitgerekend.’

Crisispartners

Van de verschillende crisispartners zijn vooral de waterschappen en de veiligheidsregio’s geholpen met een goede voorspelling van een overstroming. Voor de waterschappen is het berekende verloop relevant, omdat zij daarmee weten in welke richting en in welke volgorde het land overstroomt en zij met hetzelfde model snel het effect van maatregelen kunnen doorrekenen. Voor de veiligheidsregio’s is het model vooral nuttig, omdat zij daarmee weten hoe lang een bepaalde route nog gebruikt kan worden voor het aanvoeren van materiaal of het evacueren van de bevolking.

Waterambassadeur Topsector Water

Vanuit de Topsector Water heeft Louise een studiebeurs gekregen, en ze is ook Waterambassadeur van die sector. ‘Het was een unieke kans om al tijdens mijn studie volop in contact te komen met het werkveld.’

Meer informatie

Afstudeerpresentatie Louise Klingen: woensdag 2 november, 16.00 uur in zaal E, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, na afloop een borrel (http://www.citg.tudelft.nl/over-faculteit/contact-en-bereikbaarheid/)
Contact Louise Klingen: louiseklingen@gmail.com, @louiseklingen, https://nl.linkedin.com/in/louiseklingen  
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 015 278 1751, r.e.t.meijer@tudelft.nl