Wind op Zee: GROW consortium gaat voor 7 eurocent/kWh in 2030

Nieuws - 21 juni 2016 - Delft Energy Initiative

Tijdens de Winddagen 2016 in Rotterdam, presenteerde een consortium van toonaangevende Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een samenwerkingsverband voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie op het gebied van offshore wind aan de minister van Economische Zaken. De missie van dit GROW-consortium is de kosten van offshore wind verder naar beneden te brengen tot zeven eurocent per kWh in 2030.

GROW (Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind) draagt bij aan de Nederlandse doelstellingen op het gebied van hernieuwbare en onafhankelijke energievoorziening. In de komende 5 jaar zal GROW innovaties naar de markt brengen. Hiermee gaat GROW de Nederlandse offshore-windsector verder versterken, met een aanzienlijke toename in kennisintensieve werkgelegenheid tot gevolg.  Het consortium wil in de komende vijf jaar voor minimaal EUR 100 m aan onderzoek, ontwikkeling en demonstratie verrichten.

Consortium

GROW is een consortium van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die een gemeenschappelijk technisch innovatieprogramma uitvoeren om de uitdagingen op het gebied van offshore wind te overwinnen. De oprichters zijn Delft Offshore Turbine, Deltares, ECN, Eneco, Lagerwey, LM Wind Power, Royal IHC, RWE, Seaway Heavy Lifting, Shell, Sif Group, TenneT, TNO, TU Delft, Van Oord en Volker Stevin International.

De missie van GROW luidt ‘twenty for seven’; het GROW-consortium omvat namelijk ongeveer 20 organisaties uit de Nederlandse offshore-windsector die gaan bijdragen aan een kostenniveau van zeven eurocent per kWh in 2030. Tegen deze kosten kan offshore wind concurreren met andere hernieuwbare en fossiele energiebronnen, zonder dat daar subsidies voor nodig zijn.

GROW werkt aan technische innovaties die de kosten van offshore wind verder terugdringen en die bijdragen aan de betrouwbaarheid en stabiliteit van het gehele energiesysteem. GROW gaat bovendien de symbiose met andere sectoren op zee bevorderen (olie & gas, visserij, scheepvaart en toerisme) en de milieueffecten van offshore wind onderzoeken en verder beperken.

Van FLOW naar GROW

GROW is de opvolger van het onderzoeksprogramma FLOW; dat staat voor Far and Large Offshore Wind. Dit onderzoeksprogramma van dertien Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen heeft de afgelopen 5 jaar de kosten van wind op zee al met 20% naar beneden heeft gebracht en diverse innovaties geholpen om de weg naar de markt te vinden. Op 15 juni wordt de afronding gemarkeerd door het aanbieden van een boek - met een selectie van de resultaten van FLOW - aan Minister Kamp.

TKI Wind op Zee

GROW  werkt nauw samen met het TKI Wind op Zee. Het GROW-consortium is momenteel in constructieve dialoog met het ministerie van Economische Zaken en de Topsector Energie om de mogelijkheden te onderzoeken voor steun en samenwerking. De eerste projecten van GROW beginnen naar verwachting in het najaar van 2016.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Stortenbeker, tel. 06 231 69 467 of stortenbeker@tki-windopzee.nl