Zon is snelgroeiende energiebron

Nieuws - 05 oktober 2016

“De zon is een oplossing”, hiermee sloot professor Arno Smets zijn intreerede af op woensdag 28 september aan de TU Delft. De visie van Smets en zijn vakgroep binnen de TU Delft is dat de energievoorziening in de nabije toekomst volledig is gebaseerd op duurzame energiebronnen. Het gebruik van zonne-energie moet hierin volgens Smets meer aandacht krijgen. Onder meer vanwege het hoge rendement en lage kosten.

Het onderzoek van Smets is gericht op het versnellen van de energietransitie door verdere integratie van zonne-energie conversiesystemen in de maatschappij. Smets ontwikkelt verschillende technologieën die zonlicht omzetten in bruikbare elektrische energie en meer recentelijk ook chemische energie, zoals het omzetten van elektriciteit in brandstof. Zijn wens is dat de maatschappij zelf gaat geloven in en gebruik gaat maken van zonne-energie, in plaats van te vertrouwen op ingewikkelde stimuleringsmaatregelen.

Ook benadrukt hij het belang van onderwijs: “Het probleem in Nederland is dat we over te weinig ingenieurs in beleid beschikken. Vergeleken met heel Europa leveren wij de minste technici. Als je techniek niet omarmt, kun je niet verwachten dat je veel vooruitgang boekt daarin. Daarom leiden wij op. Zo biedt de TU Delft verschillende opleidingen en beschikken we over een uniek pv-lab waarmee we studenten hands on laten werken om die energietransitie te verwezenlijken”.

Energietransitie

De TU Delft leidt zowel vanuit Delft als wereldwijd experts op die zich bezighouden met ingrijpende veranderingen in de elektriciteitsvoorziening. De universiteit doet dat via 'Renewable Energy & Solar Energy MOOCs' (Massive Open Online Courses), gratis online cursussen waarvoor iedereen zich mag inschrijven. Deze experts werken hard aan innovaties die bijdragen aan een hogere energie-efficiëntie voor de opwekking, het transport, de opslag, distributie en het gebruik van duurzame energie.

Uitdagingen

Bij het versnellen van de energietransitie ligt nog een aantal uitdagingen waar zowel Arno Smets als ook andere hoogleraren van de afdeling Electrical Sustainable Energy zich de komende tijd op concentreren. Professor Pavol Bauer zal tijdens zijn intreerede op 12 oktober dieper ingaan op de ontwikkeling van gelijkstroom-systemen en de energieopslag. Professor Arthur Weber besteedt tijdens zijn intreerede op 16 november aandacht aan de verbetering en kostenverlaging van silicium zonnecellen en de versnelling van hun gebruik in de maatschappij. Tot slot zal professor Peter Palensky  de aanpassing van het energienetwerk, ‘smart grids’, uitlichten tijdens zijn intreerede op 14 december.

Meer informatie

Prof. Arno Smets (hoogleraar zonnecellen TU Delft), A.H.M.Smets@tudelft.nll, 015 2788739.
Sharita Balgobind (persvoorlichter TU Delft), U.S.Balgobind@tudelft.nl, 015 2781588.