Daan Kuitenbrouwer’s onderzoek in Californië

Nieuws - 12 maart 2016

Dankzij een bijdrage van het Universiteitsfonds Delft heeft Daan Kuitenbrouwer voor zijn master Applied Physics aan de TU Delft een deel van zijn onderzoek  in Californië, Verenigde Staten, kunnen doen.

Daan, die de track ‘Transport fenomenen en vloeistofstromingen’ volgt, interesseerde zich voornamelijk in projecten die gebruik maken van numeriek modelleren en waarin de resultaten van de modellen worden vergeleken met experimentele data.

“Ik was in eerste instantie het meest geïnteresseerd in de numerieke methodes, omdat het idee van het nabouwen van de werkelijkheid in een computer me intrigeert. Het nadeel van deze methode is echter dat wat de computer uitrekent niet per se overeenkomt met de werkelijkheid. Sterker nog de resultaten kunnen behoorlijk afwijken. Om deze reden heb ik gezocht naar een project waarin gebruikt wordt gemaakt van numeriek modelleren, maar waarin het ook mogelijk is om de model resultaten te vergelijken met experimentele data.”

Zo kwam Daan uit bij zijn huidige project. Het project zelf maakt deel uit van een serie onderzoeken naar aanleiding van de BP Olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Het doel van het project is te begrijpen onder welke weers- en oceanografische omstandigheden zich natuurlijke barrières op zee voordoen. Deze natuurlijke barrières bevinden zich tussen het strand en de oceaan en zorgen dat op zee drijvende olie niet op het strand terecht kan komen. In de gebieden waar deze natuurlijke barrières aanwezig zijn, zijn de oppervlaktestromingen van het water niet naar de kust gericht. Hierdoor blijft de olie aan de oceaankant van de barrière.

Daans taak in dit project is om de zee te modelleren en te berekenen waar deze natuurlijke barrières zich bevinden in het water. Vervolgens gebruikt hij data van een experiment in Florida – een gebied dat tijdens de olieramp gespaard bleef. Echter, benadrukt Daan, dat het modelleren en vergelijken met het experiment alleen goed mogelijk is als er een goed begrip is van de physica van het systeem;

In Monterey, Californië, waar ik momenteel verblijf, is een PhD student bezig met zijn onderzoek, waarbij hij naar de experimentele resultaten kijkt. Van hem kan ik veel leren over de physica van het systeem en dus over de juistheid van het model. Daarnaast biedt het model hem waardevolle extra informatie die niet is verkregen tijdens het experiment. Zo is het dus een mooie win-win situatie. Daarnaast is het ook verrijkend om een beeld te krijgen van de manier van wetenschap bedrijven in de VS en is Californië natuurlijk geen verkeerde plek om een tijdje door te brengen.”

Het Universiteitsfonds Delft is blij om Daan te kunnen helpen in het uitvoeren van zijn onderzoek. Zelf een studentensubsidie aanvragen? Lees hier meer

Wilt u het Universiteitsfonds Delft helpen in het steunen van studenten zoals Daan? Word dan ook donateur! Meer informatie daarover vindt u hier.