Promovendus Pieter Maljaars en Mirek Kaminski, professor Ship and Offshore Structures bij de afdeling Maritime and Transport Technology, voerden samen met het MARIN en het Ministerie van Defensie metingen uit aan een composieten scheepschroef met een doorsnede van 1m, die met Solico en Wärtsilä  ontworpen is voor één van de duikondersteuningsvaartuigen van de Koninklijke  Marine. Voor het eerst in de geschiedenis hebben de TU Delft en Marin op ware grootte de vervormingen van een composieten scheepsschroef onder water gemeten. De kwaliteit van de metingen is van belang voor de validatie van berekeningen waarmee composieten scheepschroeven worden ontworpen. Dit kan uiteindelijk leiden tot betere vaarprestaties.  

Pieter Maljaars

Flexibele Composieten scheepsschroef

Het gebruik van vezel versterkte kunststoffen in scheepsschroeven is geen nieuw idee, op zeer beperkte schaal  worden composieten in scheepschroeven al toegepast. Echter, niet eerder werd een composieten schroef met zulke flexibele bladen gemaakt. Het maximaliseren van blad flexibiliteit lukt Maljaars door optimalisatie van   de laminaatopbouw van het composiet . Een hoge flexibiliteit van de bladen is namelijk vereist voor het nauwkeurig kunnen meten van de bladvervormingen. Het uiteindelijke doel is om in de toekomst de flexibiliteit van composieten schroefbladen te gebruiken om tot betere ontwerpen te komen. Door op een slimme wijze gebruik te maken van de flexibiliteit van de bladen kan het rendement en schroefgeluid verbeterd worden. De kennis die tijdens dit project opgedaan is in het ontwerp, productie en analysetraject van de composieten scheepschroef hebben deze concrete toepassing van flexibele schroefbladen binnen handbereik gebracht.

Greenprop
Het onderzoeksproject Greenprop heeft als doel om een gevalideerde rekenmethode te ontwikkelen waarmee het hydrodynamisch en elastisch gedrag van flexibele composieten scheepsschroeven berekend kan worden. De uitgebreide validatie studie van Greenprop moet de potentiële voordelen van composieten schroeven illustreren. Vervolgens moet deze kennis geïmplementeerd worden in de praktijk, daartoe is er nog wel verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar vermoeiing en het gedrag van composieten schroeven in extreme situaties. Het Greenprop project loopt vier jaar en wordt gefinancierd door NWO Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en de  projectpartners MARIN, Ministerie van Defensie, Solico en Wärtsilä.