14 april 1927 – 13 mei 2017

Zaterdagnacht 13 mei 2017 is Piet Tauber overleden. Hij was van 1964 tot 1978 hoogleraar Architectonisch Ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde.

Bouwen naar opdracht volbracht

Zijn intreerede kreeg de titel mee: Bouwen naar opdracht. Op goede vrijdag, 14 april jongstleden, vierde hij zijn 90ste verjaardag. Die dag beleefde hij samen met zijn kinderen en kleinkinderen. Piet strooide die dag de as, van zijn in november overleden, vrouw uit in de tuin van hun huis aan de Beatrixlaan in Alkmaar. Hier ligt Piet nu ook nog een paar dagen opgebaard. Hij is nog even thuis. Dit thuis bouwde hij in 1960 om te wonen en bureau te houden. Privé en werk waren altijd met elkaar verbonden. Al tijdens zijn afstuderen aan de TH Delft was hij druk bezig om de De Kuyperwijk in Delft uit te werken. Hij was toen al enige jaren getrouwd met Grietje Postma (Kin). Zij was zijn geliefde, steun en toeverlaat thuis en op bureau. Op het moment dat zij enige jaren geleden een herseninfarct kreeg en niet meer thuis kon wonen werd het leven voor Piet ingewikkelder en minder vreugdevol. Tot die tijd was hij nog altijd actief op vele fronten: als architect, ontwerper van fietsen en bezoeker van excursies, studiedagen en lezingen. Hij stuurde op eigen naam in 2009 een plan in voor de ideeënprijsvraag voor een nieuwe faculteit bouwkunde die op 13 mei 2008 was afgebrand. Het gebouw dat hij had zien bouwen en waar hij enige jaren zelf als hoogleraar rondliep. In 2012 werd zijn laatste werk, de schaapskooi in Bergen opgeleverd. 

Het bureau Tauber heeft talloze werken opgeleverd, 1200 ontwerpen, de meeste werden gerealiseerd en 350 stuks werden door Piet zelf ontworpen. In de overzichtstentoonstelling, die op 11 september 2015 in Alkmaar werd geopend, werd dit op verrassend eenduidige wijze voor het voetlicht gebracht door Piet en Frans Tauber. Frans is de zoon van Piet en is werkzaam als zelfstandig interieurarchitect. In veel projecten werkten ze samen, zo ook bij het maken van deze tentoonstelling. Deze werd op 15 april 2016 in Leeuwarden in de Provinciale Bibliotheek nogmaals opgesteld en kort daarna voor de derde keer in juni van dat jaar in de expo van onze faculteit. Ik was blij dat we dit overzicht van werken van een oud hoogleraar van onze faculteit aan toekomstige generaties architecten konden tonen. Tevens organiseerde ik ‘aan tafel met Piet Tauber’, waar we met docenten over de opleiding tot architect spraken. Hierbij overhandigde hij ons een map met schema’s die hij maakte als hoogleraar om het onderwijs te structureren. Dit zou nu nog onder een onderwijsplan van onze faculteit gelegd kunnen worden. 

Persoonlijk leerde ik Piet Tauber kennen tijdens excursies van Architectura èt Amicitia rond 1984. In 2002 sprak ik langdurig met hem over het ontwerp en herontwerp van De Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden. Dit was een studieobject van mijn promotieonderzoek, terwijl Kin voor ons koffie zette, de lunch verzorgde en zich af en toe in het gesprek mengde. Interessante gedachtewisselingen die vanuit het perspectief van de architect, die na 30 jaar zijn eigen gebouw mag/moet verbouwen, vragen en inzicht opwierp in hoeverre je als architect volledig naar opdracht moet bouwen. Hoe neutraal of specifiek dient een gebouw te worden ontworpen om aan de huidige vraag en eisen te voldoen en aan die van de toekomst? Zijn stellingname uit 1978 dat je als architect één op één luistert naar de opdrachtgever kon hij na een eigen werk na 30 jaar te verbouwen ook kritisch beschouwen. 

De afgelopen jaren heb ik altijd contact gehouden met Piet Tauber en ik zal hem missen als vakkundig leermeester die naast gebouwen, fietsen en vele andere zaken altijd creatief en liefdevol met zijn vak en met mensen omging. Ik wens de dierbare nabestaanden van Piet veel sterkte toe.

Hielkje Zijlstra
Universitair Hoofddocent
Heritage & Architecture