Op zaterdag 17 juni hebben Laura Strähle en Ellen Rouwendal met hun afstudeerproject 'Design & Build: From Landscape to Roofscape' de Nederlandse Archiprix 2017 gewonnen. Anneloes de Koff en Laura Langridge ontvingen een eervolle vermelding voor hun afstudeerprojecten 'A home for the displaced' en 'Ivalo River Sandbanks'.

Uit het juryrapport: "Hergebruik is sterk aanwezig, duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn onderbelicht in de plannen. Er ligt op dat terrein wel een grote opgave die op korte termijn om een fundamentele aanpak vraagt. Het zou goed zijn als de toolbox van de architect gevuld wordt met de juiste middelen. Daar zou het onderwijs een belangrijke rol in moeten spelen. Dat begint wel door te dringen maar is hier in de toplaag van afstudeerplannen nog niet voldoende zichtbaar." [...] De jury is enthousiast  over de aandacht voor het wonen en ze waardeert de aanwezigheid van een groot aantal maquettes. "Een maquette communiceert de ruimtelijke kwaliteiten van een ontwerp goed en direct [...] het is bijzonder plezierig voor belangstellende om snel inzicht in een ontwerp te krijgen."

Design & Build: From Landscape to Roofscape

Laura Strähle en Ellen Rouwendal, Faculteit Bouwkunde TU Delft

Met de ambitie om positieve ontwikkelingen in gang te zetten in arme gebieden worden kleinschalige interventies ontworpen en uiteindelijk ook gebouwd in Okana in Kenia. Het uitgekiende ontwerp bestaat uit een zelfdragende dakstructuur die op vele manieren geclusterd en ingevuld kan worden. De architectuur ademt een aangename sfeer. Het gedegen onderzoek sluit overtuigend aan op het ontwerp. Het plan is tegelijkertijd spectaculair, relevant en bescheiden. Het bewijst dat met dienende architectuur een groot verschil gemaakt kan worden, de ontwerpsters slagen daarmee op overtuigende wijze in het realiseren van hun ambitie.

Film Pavilions For Okana  (Open Rotterdam)

A home for the displaced

Anneloes de Koff, Faculteit Bouwkunde TU Delft

Het plan kent een integrale aanpak van gebruikersonderzoek tot en met de detaillering en het energieconcept. Het ontwerp voorziet in een modulair bouwsysteem dat wordt ingezet voor de huisvesting van asielzoekers in de Van Gendthallen in Amsterdam. Het systeem levert een relevante bijdrage aan de oplossing van het actuele vraagstuk. De inrichting van de hallen is zodanig ontworpen dat een gevarieerde, levendige gemeenschap ontstaat voor verschillende groepen asielzoekers.

Ivalo River Sandbanks

Laura Langridge, Faculteit Bouwkunde TU Delft

Het afstudeerplan presenteert een drietal gebouwen in de uiterwaarden van de Ivalo-rivier in het noorden van Finland. Het ontwerp concentreert zich op het maken van gebouwen in relatie tot de natuur, waar wandelaars tijdelijk kunnen verblijven. Die architectonische opgave wordt prachtig uitgewerkt, met passend gebruik van robuuste materialen.

Meer informatie

/* */