H2020 beurs voor TWIGA

Nieuws - 30 november 2017 - Webredactie

Professor Nick van de Giesen is aangesteld als projectleider van het nieuwe Horizon 2020 project TWIGA; Transforming  weather water data into value-added information services for sustainable Growth in Africa. Het project heeft een bedrag van 5 miljoen euro toegekend gekregen in het kader van het H2020 Onderzoek & Innovatie programma. 

Het project heeft tot doel het verstrekken van bruikbare geothermische informatie over weer, water en klimaat in Afrika door middel van het gebruik van innovatieve combinaties van nieuwe in-situ sensoren en  geo-data verzameld via satelliet. Uitgaand van duurzame ondernemingsmodellen verwacht de projectorganisatie zo’n twaalf miljoen mensen te bereiken met de nieuwe diensten

Afrikaanse weersvoorspellingen
Afrika heeft betrouwbare geo-informatie nodig voor een goede ontwikkeling van zowel het menselijk als het natuurlijk kapitaal. Zestig procent van de landbouwgrond bevindt zich op het Afrikaanse continent. Afrika is echter tegelijkertijd zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Ongelukkig genoeg is het met de in-situ observatienetwerken die weer, water en klimaat monitoren sinds de jaren zeventig niet best gesteld en dat betekent dat neerslagvoorspellingen voor de volgende dag ongeveer dezelfde precisie hebben als een tien-daagse weersvoorspelling in Europa. Om het enorme potentieel van Afrika te verwezenlijken en tegelijkertijd de bevolking tegen de effecten van klimaatverandering te beschermen, dient de aardobservatie versterkt te worden en moeten praktische geo-diensten worden ontwikkeld ten behoeve van beleidsmakers, bedrijven en burgers. Nieuwe in-situ waarnemingen moeten worden ontwikkeld die de door middel van GEOSS en Copernicus (Open data/informatiesystemen) verzamelde data kunnen ondersteunen. 

Stakeholders
De volledige waardenketen wordt door TWIGA afgedekt, van sensorwaarnemingen tot GEOSS data en praktische geo-informatiediensten voor de Afrikaanse markt. De rode draad door het project is dat in-situ waarnemingen, in combinatie met satellietwaarnemingen en wiskundige modellen, zullen leiden tot producten als kaarten en tijdreeksen van basisvariabelen, zoals de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer, het vochtgehalte van de bodem en gewasstadium. Deze producten worden of binnen TWIGA ontwikkeld of zijn al beschikbaar via de GEOSS en Copernicus informatiesystemen. Deze op basisvariabelen gebaseerde producten  worden vervolgens gecombineerd en verwerkt om te komen tot betrouwbare, bruikbare geo-informatie, zoals overstromingswaarschuwingen, zaaidata, of infrastructurele onderhoudsschema’s. 

Het consortium bestaat uit zeven onderzoeksinstellingen, negen KMO’s en twee stakeholder-organisaties. De projectorganisatie heeft ter plekke ook de beschikking over een kant en klare technische infrastructuur in de vorm van een netwerk van zo’n 500 weerstations.

In het Swahili betekent ‘Twiga’ ‘giraf’, eveneens een scherpe waarnemer van het Afrikaanse landschap.