Nieuwe leerstoel Milieutechnologie voor Merle de Kreuk

Nieuws - 18 juli 2017

Merle de Kreuk is benoemd tot hoogleraar op het gebied van Environmental Technology (milieutechnologie) bij de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen. 

De Kreuk werkt al zes jaar als universitair hoofddocent binnen de afdeling Gezondheidstechniek (Sanitary Engineering). Zij wordt gezien als een excellente onderzoeker en pionier met een indrukwekkende track record op het gebied van de milieutechnologie. Haar specialisaties zijn afvalwaterzuivering en anaerobe gisting.

Zuiveren met korrelslib (Nereda technologie)

Internationaal werd De Kreuk al veel gelauwerd voor haar eerdere werk aan de Nereda-afvalwaterzuivering. Het is de techniek om met een kwart minder energie en driekwart minder ruimtebeslag huishoudelijk afvalwater te zuiveren met behulp van korrelslib. Zie voor goede uitleg over deze milieutechnologie de video hieronder.

Mede dankzij het promotieonderzoek van Merle (onder begeleiding van prof. Mark van Loosdrecht, TU Delft) en haar inspanningen daarna is de korrelslib uitvinding uitgegroeid tot een goed werkende volwassen milieutechnologie die wordt gezien als belangrijke innovatie op het gebied van afvalwaterzuivering. Er zijn wereldwijd al meerdere afvalwaterzuiveringsinstallaties gebouwd door RoyalHaskoning DHV die op basis van deze technologie werken.

Bio-energie en hergebruik

Tegenwoordig richt De Kreuk zich op het (anaerobe) afbreken van substraten om bio-energie op te wekken, en op het destilleren van voedingsstoffen uit afvalwaterstromen voor hergebruik. De Kreuk vindt dat er meer kennis nodig is over (biologische en chemische) mechanismen die in afvalwater verschillende componenten om kunnen zetten. Ook moet er meer aandacht zijn voor het ontwerp van reactoren, zodat de zuivering efficiënter wordt en er meer producten hergebruikt kunnen worden.

De Kreuk leidt de samenwerking tussen Indiase en Nederlandse universiteiten en instituten in het project LOTUS-HR dat zich richt op het lokaal behandelen van rioolwater en het hergebruik van water. Afvalwater wordt uit de open riolen gehaald en behandeld totdat het water kwalitatief goed genoeg is om te gebruiken in de directe omgeving van de waterzuiveringsinstallatie.

VIDI

In 2016 ontving Merle een VIDI beurs van 80.000 euro om haar onderzoek naar korrelslib voor te zetten. Afvalwaterzuivering met korrelslib was al zeer efficiënt gebleken. Maar hoe zwevend stof uit het rioolwater wordt verwijderd en eventueel wordt afgebroken met korrelslib is onbekend. In dit onderzoek combineert De Kreuk geavanceerde analyse- en modelleringstechnieken om mechanismen van beïnvloeding op de omzettingsprocessen en de korrelmorfologie door zwevend stof te doorgronden.

Onderwijs

Het opleiden van nieuwe milieutechnologische ingenieurs is voor Merle de Kreuk van groot belang. Ze ontving een education fellowship van de TU Delft in 2017. Momenteel is zij projectleider van een profEd (Professional Education Course) over de Nereda korrelslib technologie. Ze was mede-initiator voor de eerste Massive Open Online Courseware over afvalwaterbehandeling, die zij ook gebruikt voor blended onderwijs in haar vakken op de campus.  

Daarnaast is De Kreuk aanjager geweest voor het ontwikkelen van de nieuwe Msc track ‘Environmental Engineering’ binnen de faculteit CiTG. Deze nieuwe track , die is gestart in september 2016, wekt veel interesse in binnen- en buitenland van een brede groep studenten.