Extreme weersomstandigheden resulteren in steeds meer wateroverlast voor inwoners van kustgebieden, wat op het moment zichtbaar is in het zuiden van de Verenigde Staten. In het onderzoeksproject BE SAFE, uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit Twente, TU Delft en het mariene onderzoeksinstituut NIOZ, wordt momenteel onderzoek gedaan naar meer natuurlijke manieren van kustbescherming in combinatie met conventionele dijken. 

Begroeide gebieden zoals kwelders en moerassen, kunnen in potentie een buffer vormen voor de dijk en ervoor zorgen dat golven gedempt worden voordat de dijk en het achterland bereikt is. Een grotere kwelder kan zorgen voor een grotere buffer, waardoor het achterland veiliger wordt. Zo kunnen extreme weersomstandigheden, waar bijvoorbeeld hoog water gepaard gaat met veel wind en hoge golven, beter opgevangen worden. Het behouden en begrijpen van de dynamiek van natuurlijk gevormde kwelders en moerasgebieden is dus van groot belang voor de kustbescherming. Het belang van deze gebieden is ook te zien in Houston waar uitbreiding van de stad heeft plaatsgevonden op laaggelegen moerasgebieden, waardoor in dit geval de buffercapaciteit voor het opvangen van extreme hoeveelheden neerslag sterk is gedaald.

  • Bekijk hieronder de film over dit onderzoeksproject.
  • Kijk voor meer informatie op de webpagina van BE SAFE.