Waternet Watercyclus Innovatie Prijs 2017

Nieuws - 09 februari 2017 - Secretariaat Sanitary Engineering

Voor de vijfde keer werd op de Vakantiecursus de Waternet Watercyclus Innovatieprijs uitgereikt.

De Waternet Watercyclus Innovatie Prijs is een tweejaarlijkse prijs voor excellent onderzoek op het gebied van de stedelijke watercyclus.
Het gaat dan om afgerond PhD onderzoek over de afgelopen twee jaar, in dit geval de periode 2015-2016.

Wat is excellent onderzoek?
Drie criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit
  2. Praktisch nut
  3. Doorbraak in de stedelijke watercyclus

Wat is de prijs?
Een bedrag van € 2.000,- ; € 3.000,-  en € 5.000,--, te besteden aan verdere wetenschappelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld t.b.v. reis- en verblijf in buitenland.

Wie zitten in de jury?
Prof. Luuk Rietveld, Prof. Jan Peter van der Hoek.

Dan de ontknoping voor dit jaar:
Na een eerste voorselectie zijn er 6 proefschriften overgebleven, die het hele veld van de watercyclus beslaan.
Daaruit zijn er 3 genomineerden geselecteerd op basis van de genoemde criteria.

De genomineerden zijn:

  • Cheryl Bertelkamp met haar proefschrift “Organic micropollutant removal during riverbank filtration”.
  • Evren Ersahin met zijn proefschrift “Application of dynamic membranes in anaerobic membrane bioreactor systems”.
  • Tommaso Lotti met zijn proefschrift “Developing Anammox for mainstream municipal wastewater treatment”.

Hieronder van alle kandidaten een persoonlijke video boodschap waarin zij hun werk kort toelichten.

Uitslag:
Alle drie de genomineerden hebben excellent onderzoek uitgevoerd. De onderzoeken leveren alle drie een grote bijdrage aan innovatie van de watrercyclus. Uiteindelijk heeft de jury toch een volgorde bepaald op basis van de drie criteria:

  • Derde prijs € 2.000 gaat naar Cheryl Bertelkamp: organische microverontreinigingen, en vooral medicijnen, zijn een probleem in de watercyclus. Cheryl heeft aangetoond dat oeverfiltratie, een techniek toegepast in de drinkwaterbereiding, een groot aantal van die stoffen kan verwijderen
  • Tweede prijs € 3.000 gaat naar Evren Ersahin: Evren heeft het concept van dynamische filtratie in een anaerobe membraanbioreactor geïntroduceerd. Uiteindelijk lijkt daarmee op kosten effectieve wijze nutriënten-rijk pathogeen vrij irrigatie water gemaakt te worden. Dat draagt bij aan hergebruik van afvalwater in de watercyclus en is een mooie cross-over tussen de watersector en de landbouwsector.
  • Eerste prijs € 5.000 gaat naar Tommaso Lotti: Tommaso heeft aangetoond dat, door introductie van Anammox op rwzi’s, rwzi’ netto energie-producerend zijn te maken. Dat levert een grote bijdrage aan het energie- en klimaatneutraal maken van de watercyclus.