DIAM succesvol bij call vanuit de wiskundeclusters in NL

Nieuws - 21 december 2017 - Communication

NWO heeft acht nieuwe PhD posities gehonoreerd voor projecten binnen de wiskundeclusters in Nederland.
Het doel is het bundelen van krachten van de Nederlandse wiskunde en het versterken van haar internationale positie. Twee van die posities zijn binnengehaald door medewerkers van Diam. Dion Gijswijt (sectie Optimalisering) gaat onderzoek doen naar polynomiale methoden in de combinatoriek. Martijn Caspers (sectie Analyse) gaat werken aan classificatieresultaten voor operatoralgebraā€™s.

Meer informatie: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/ew/acht-nieuwe-phd-posities-voor-de-wiskundeclusters.html