Op 4 september is de nieuwe Homebase (kantoor) van de Blockchain Coalition in gebruik genomen. Door de sterke support van onze decaan John Schmitz zit het programmabureau van de coalitie dichtbij onze faculteit in een kantoor op de bouwcampus. John wil van blockchain een trending topic maken. Want, “Blockchain is een potentiele gamechanger die een zo mogelijk nog grotere impact op de samenleving kan hebben dan indertijd het internet”.

Door de locatie op de Bouwcampus is er een directe link met EWI, erkende voorloper op het gebied van onderzoek naar Blockchain-technologieën en met mede Homebase-initiatiefnemer TNO. Op de Homebase worden bijvoorbeeld studenten en promovendi van de TU Delft begeleid, en zullen roadmaps en gezamenlijke projecten ontworpen en uitgevoerd worden.

Over Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition is een publiek-privaat initiatief bestaande uit 17 kernpartners uit overheid, wetenschap en het bedrijfsleven, die allemaal aan blockchain-technologieën werken of er gebruik van willen maken. Denk aan verzekeraars, energieleveranciers, notarissen, banken en ministeries.

De actie-agenda van de Dutch Blockchain Coaliton wordt gevormd door drie actielijnen:

  1. Onderzoek en ontwikkeling van Blockchain zoals ontwikkeling van digitale identiteit
  2. Creëren van randvoorwaarden voor implementatie van Blockchain in de maatschappij
  3. Human Capital Agenda: opleiding en educatie voor een nieuwe generatie ontwikkelaars en gebruikers
/* */