Intreerede Stephanie Wehner (QuTech)

Nieuws - 04 oktober 2017 - Communication

Stephanie Wehner (QuTech) werd eind vorig jaar door de TU Delft benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar. Deze leerstoelen zijn bedoeld om jonge wetenschappers vroegtijdig te bevorderen tot hoogleraar. Op vrijdag 6 oktober a.s. houdt ze haar intreerede in de aula. Afgelopen december deed ze alvast een oproep aan studenten. Er is een gebrek aan informatici die alvast met kleine quantum computers in de praktijk aan de slag gaan.

Stephanie: “Het lastige aan quantum computing is dat het nog heel abstract en theoretisch is. Begrijp me niet verkeerd: ik vind het fascinerend dat ik nu mijn computer aan kan zetten voor een berekening en dat hij over 15 jaar direct wordt ingehaald door de quantum computer. Echter, op dit moment is quantum nog het domein van theoretische computer science. Want, bij gebrek aan real  life quantum computers, is wiskunde de enige manier om te bewijzen of een quantum technologie werkt. In de nabije toekomst hoop ik een nieuwe vorm van quantum informatica te zien. Met, aan de ene kant, een mix van ideeën uit de klassieke informatica en de kennis van quantum om quantum apparaten ook écht te kunnen testen. En aan de andere kant, als er alvast kleine quantum computers komen, kunnen er meer heuristische algoritmen ontwikkeld worden, net als in de klassieke informatica. Ik heb daarbij een oproep voor studenten, want, er is slechts een groot obstakel: er is een gebrek aan quantum informatici die aan dit nieuwe, bovengenoemde, avontuur kunnen beginnen.”