Koning Willem-Alexander bezoekt The Hague Security Delta

Nieuws - 23 maart 2017 - Communication

Zijne majesteit de Koning heeft op 23 maart 2017 een werkbezoek gebracht aan The Hague Security Delta (HSD) en ging met professor Jan van den Berg in gesprek over de executive masteropleiding Cyber Security die de TU Delft samen met de Universiteit Leiden en Haagse Hogeschool aanbiedt.

HSD is een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen -waaronder TU Delft-  die samenwerken aan kennisontwikkeling en innovaties op het gebied van veiligheid. Het kloppend hart is de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag. Koning Willem-Alexander sprak tijdens zijn werkbezoek aan de HSD Campus met professor Jan van den Berg over het opleiden van Cyber Security talenten. De Universiteit Leiden, TU Delft en de Haagse Hogeschool bieden in de Cyber Security Academy een executive masteropleiding Cyber Security aan. De Koning sprak professor Van den Berg en studenten uit bedrijfsleven en overheid over uitdagingen zoals het waarborgen van voldoende aanbod van goede docenten, het anticiperen op snelle kennisveroudering en het bewaken van de balans tussen veiligheid en privacy.