Koninklijke Onderscheidingen voor drie hoogleraren TU Delft

Nieuws - 26 april 2017 - Communication

De Delftse hoogleraren Rob Fastenau, Jeroen van den Hoven en Sef Heijnen ontvangen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding.

Professor Rob Fastenau, e-dean en oud-decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) werd in Waalre benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Professor Rob Fastenau werd geridderd voor de bijzondere wijze waarop hij zich heeft ingezet voor de modernisering en digitalisering van het hoger onderwijs.

Naast zijn functie als decaan van een grote en complexe faculteit is Fastenau de drijvende kracht achter de TU Delft Extension School, die als doel heeft om Delftse kennis te ontsluiten voor de grote groepen mensen in de wereld die geen toegang hebben tot regulier academische onderwijs. Dankzij zijn inzet speelt de TU Delft inmiddels een belangrijke rol binnen het internationale online onderwijs, onder meer op het edX-platform waar ook toonaangevende internationale universiteiten als MIT, Harvard en Berkeley deel van uitmaken.

De inzet van professor Fastenau voor onderwijsvernieuwing beperkt zich niet tot online onderwijs. Zo leverde hij als lid van de Raad van Toezicht van Fontys Hogeschool een belangrijke bijdrage aan de recente aanscherping van de kwaliteit en identiteit van deze opleiding en als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Techniek Promotie hielp hij om deze organisatie toekomstbestendig te maken.

Fastenau heeft de interactie tussen ondernemingen en kennisinstellingen in het Nederlandse innovatiesysteem ook altijd een warm hart toegedragen, wat hij onder meer uitdraagt als lid van de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI). Fastenau studeerde natuurkunde aan de TU Delft. Na zijn promotie in 1982 volgde een carrière als manager en bestuurder bij Philips en het Amerikaanse FEI Company. Van 2010 tot 2017 was hij decaan bij de faculteit EWI.

(foto: Kevin Kosterman)

Professor Sef Heijnen, emeritus hoogleraar Bioproces Technology aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) ontving in Rijen de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Heijnen kreeg deze onderscheiding voor zijn baanbrekende wetenschappelijk werk dat van grote maatschappelijke relevantie is en tot internationale erkenning heeft geleid.

Na een succesvolle loopbaan bij Gist Brocades werd Heijnen in 1988 hoogleraar aan de TU Delft. De eerste tien jaar hier stonden vooral in het teken van de milieubiotechnologie, met name op het gebied van afvalwaterzuivering met behulp van micro-organismen, waar hij bij Gist-Brocades al een pioniersrol in vervulde.  Uniek was dat hij zich in de modellering van reactorprocessen niet beperkte tot het reactorvat, maar hierin ook de biochemische processen binnen de micro-organismen betrok. Deze aanpak heeft als de 'Delftse school in de bioprocestechnologie' veel navolging gevonden in Europa en daarbuiten.

Rond 1998 ging Heijnen zich geleidelijk aan meer verdiepen in metabolic engineering van industriële micro-organismen, om via gerichte aanpassingen aan stofwisselingsroutes de productie van belangrijke stoffen te verhogen. Hij was als medeoprichter en onderzoeksleider nauw betrokken bij het vooraanstaande Kluyver Center for Genomics of Industrial Fermentation, evenals bij de op dezelfde publiek-private leest geschoeide B-Basic en BE-Basic samenwerkingsverbanden.

Professor Heijnen werd door zijn studenten en collega’s ook zeer gewaardeerd als docent en ontving hiervoor onder meer in 2002 de TU Delft Leermeesterprijs. Voor zijn wetenschappelijke prestaties is hij gelauwerd met belangrijke onderscheidingen als de DSM ChemFerm Award in 1998 e de Akzo Nobel Science Award in 2004. Sinds 2008 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Professor Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethics and Technology bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM), werd in Rotterdam benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Van den Hoven werd geëerd vanwege de belangrijke bijdrage die hij als filosoof levert aan het agenderen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Van den Hoven is een filosoof met een indrukwekkend oeuvre. Hij heeft in de afgelopen decennia bij herhaling de wetenschappelijke agenda voor zijn vakgebied geformuleerd. Ook heeft hij dat vakgebied weten te verbinden met andere, vaak technische disciplines. Door zijn toedoen is er tegenwoordig op deze disciplines veel meer aandacht voor morele, ethische en filosofische vraagstukken. Van den Hoven verschijnt regelmatig in de media en wordt veelvuldig om advies gevraagd. Hij levert bijdragen aan het debat over uiteenlopende onderwerpen als big data, robotisering, privacy en medische technologie.

Van den Hoven is oprichter en directeur van het 4.TU Centre voor Ethics and Technology. Dankzij dit instituut is er tegenwoordig onderzoek en onderwijs veel aandacht voor de ethische dimensies van technologie en technologische innovatie. Dit betekent dat nieuwe generaties ingenieurs veel beter vertrouwd zijn met de ethische en morele vraagstukken rondom technologische innovaties.

Voorts heeft Van den Hoven een leidende rol gespeeld - nationaal en Europees - bij het agenderen van onderwerpen als 'responsible innovation' en 'maatschappelijk verantwoord innoveren'. Hij heeft op dit gebied met NWO programma’s gedefinieerd die samen met het bedrijfsleven worden uitgevoerd. Van den Hoven was ook een van de eerste wetenschappers die een ander belangrijk maatschappelijk thema van dit moment agendeerden, namelijk dat van de privacy in een wereld van big data en het internet of things. 

/* */