Overeenkomst TU Delft en Belarusian State University

Nieuws - 08 februari 2017

Op 8 februari jl. is er een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen tussen TU Delft Institute for Computational Science and Engineering (DCSE) en Belarusian State University (BSU).

Prof. Kees Vuik (TU Delft/DCSE) en Prof.dr.  Sergey V. Ablameyko (Rector of the Belarusian State University) tekenden deze overeenkomst om internationale samenwerking op het gebied van educatie en onderzoek te bevorderen.

De overeenkomst zorgt voor een basis voor samenwerking tussen DCSE en BSU op de volgende onderwerpen. Uitwisseling van studenten, junior en senior onderzoekers, educatie in mathematische modellen en zijn applicaties, e-learning, wiskundige dictactiek en mechanica en programma's om de interesse in wiskunde en mechanica bij middelbare scholieren te vergroten.