“Zwavelhexafluoride heeft een 23.000 keer zo groot effect op de opwarming van de aarde vergeleken met CO2”

Nieuws - 10 april 2017 - Communication

PhD kandidaat Dennis van der Born zal promoveren op 11 april met zijn thesis “Dielectric Coatings for High Voltage Gas Insulated Switchgear”. Hij heeft zijn onderzoek gedaan bij de groep DC Systems, Energy Conversion & Storage onder de supervisie van Johan Smit.

Dennis: “Het elektrisch hoogspanningsnet met haar schakelstations neemt veel ruimte in beslag. Vooral in dichtbevolkte gebieden vormt dit een probleem, zeker gezien de toename van het energieverbruik. Om ruimte te besparen kunnen schakeltuinen in buizen geplaats worden met een isolatiegas. Het gas dat nu gebruikt wordt, zwavelhexafluoride, heeft een 23.000 keer zo groot effect op de opwarming van de aarde vergeleken met CO2. Hierdoor is er een strenge regelgeving over het gebruik van dit gas. Bedrijven willen daarom van dit gas af, maar alternatieve gassen resulteren in een lager spanningsniveau. Om te voorkomen dat installaties groter worden of het spanningsniveau lager, zijn er twee mogelijkheden, namelijk: het vinden van een nieuw gas én het aanbrengen van een coating laag op het nu kale metaal. Ik heb onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en samenstelling van de coating laag. Uit het onderzoek blijkt dat een verbetering van 40% mogelijk is. Maar de coating kan ook een negatief effect hebben op het spanningsniveau. Verder heb ik gewerkt aan een computermodel waarmee je kunt voorspellen bij welke spanning en op welke plek een schakelinstallatie gaat doorslaan. Er zijn diverse onderdelen die nog onderzocht moeten worden, zoals het opschalen en het lange termijneffect van het gebruik van coating. Dit onderzoek is nodig om coating betrouwbaar te kunnen toepassen. “ 

/* */